FNV voert actie bij Teleperformance-vestigingen – updated

FNV voert actie bij Teleperformance-vestigingen – updated

by Klantcontact
7 juni 2019

FNV-leden gaan op 7 juni actievoeren bij vestigingen van Teleperformance in Tilburg en Maastricht. Met de actie wil de vakbond de aandacht vestigen op het niet uitkeren van de jaarlijkse bonus voor medewerkers die een vol kalenderjaar bij een facilitair contactcenter werken. Die afspraak staat sinds 2013 in de cao.

FNV stelt in het persbericht dat een groot deel van alle 3.400 (oud)medewerkers recht heeft op deze bonus, maar deze niet krijgt. Eerdere verzoeken om uitbetaling zouden zijn afgepoeierd. Daarom staan medewerkers van Teleperformance vrijdag 7 juni bij de beide vestigingen op de stoep met lege boodschappenmandjes. Met de boodschappenactie en een petitie vragen de callcentermedewerkers nu om hun geld. Volgens FNV-medewerker Emil Jacobs hebben sommige collega’s wel 375 euro tegoed. FNV berekende dat “het grootste callcenterbedrijf van Nederland zo bijna 93.000 euro in eigen zak hield”, aldus het bericht van FNV.

Volgens FNV-bestuurder Elly Heemskerk heeft Teleperformance het bonuspotje onder meer gebruikt om een personeelsfeest van te betalen. Het niet uitbetalen van de jaarbonus is extra pijnlijk omdat Teleperformance gebruik maakt van de LIV-subsidie om de laagste lonen aan te vullen. Dat lage-inkomensvoordeel is een vergoeding voor medewerkers die tussen 100 procent en 125 procent van het wettelijk minimumloon verdienen; het gaat om een bedrag van 0,50 tot 1,01 euro subsidie per uur, aldus FNV.

De actie komt op een lastig moment. Juist deze week maakte Teleperformance bekend dat begin vorige maand Willemijn van Mourik is aangesteld als Employee Experience Director (EED) bij Teleperformance Benelux en Suriname, een nieuwe functie.

Reactie Teleperformance

Klantcontact.nl heeft Teleperformance gevraagd om een reactie op de actieplannen van FNV. Liesbeth Polman, HR director van Teleperformance: “Dat we de jaarbonus niet hebben uitbetaald, zoals FNV stelt, klopt. Daar is ook een reden voor. De cao waarin deze voorwaarde is opgenomen, verliep in 2012. Hierna zijn wij in overleg gegaan met onze ondernemingsraad, omdat we betere regeling wilden, namelijk inflatiecorrectie op het loon voor de komende jaren. Onze OR is hiermee akkoord gegaan en we hebben dit plan juridisch laten toetsen.”

De met de OR afgesproken regeling houdt in dat iedere Teleperformance-medewerker, naast de jaarlijkse salarisverhoging die gebaseerd is op de beoordeling zoals vastgelegd in de cao, een opslag krijgt voor inflatiecorrectie. Deze regeling, zo stelt Polman, is gunstiger dan de bruto jaarbonus. Omdat de cao voor facilitaire contactcenters een minimum-cao is, mag hier in positieve zin van worden afgeweken.

Polman zegt dat er meerdere gesprekken zijn geweest met FNV-bestuurder Elly Heemskerk, ook over de regeling. “De bond vond dat we dit niet hadden mogen afspreken. Daarop heeft Teleperformance de regeling nogmaals juridisch laten toetsen. We vinden het jammer dat FNV nu op deze manier een actie inzet; het lijkt erop dat dit vooral voor de eigen PR van FNV is. In de FNV-petitie is te lezen ‘wil jij ook 75 euro bonus?’. Wie wil dat nou niet? Het FNV heeft echter niet gedeeld met de medewerkers wat eraan vooraf is gegaan.”

Reactie FNV

FNV

bron: FNV, klik om te vergroten

FNV-bestuurder Elly Heemskerk geeft aan dat de OR in dit geval niet bevoegd is om over dit specifieke onderdeel te beslissen. Om af te wijken van de cao is in dit geval toestemming nodig van de sociale partners, aldus FNV. Volgens Heemskerk is het besluit om te kiezen voor inflatiecorrectie in plaats van de jaarbonus nooit voorgelegd aan de bond.

FNV legt daarom op de actiedag (7 juni) de petitie (zie beeld) voor aan Teleperformance – waarin het bedrijf wordt opgeroepen om alsnog tot betaling van de bonus over te gaan. Mocht Teleperformance niet bereid zijn hieraan mee te werken, dan beraadt FNV zich op verdere juridische stappen, aldus Heemskerk in een reactie aan Klantcontact.nl.

De huidige cao loopt nog tot september 2019. In de zomer worden de onderhandelingen weer opgestart over vernieuwing van de cao voor facilitaire contactcenters.

Human Resources
Top