24 april 2024

Nóg strengere regels voor telemarketing en deurverkoop op komst

Er komen strengere maatregelen voor telemarketing en deurverkoop. Dat heeft demissionair minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) aangekondigd. Het doel: consumenten beschermen tegen ongewenste verkooppraktijken.

Minister Micky Adriaansens

Bedenktijd van drie dagen

In de nabije toekomst zullen telemarketeers alleen nog mensen mogen bellen die daar expliciet toestemming voor hebben gegeven. Momenteel is het nog toegestaan om mensen te bellen als zij klant zijn geweest bij een bedrijf of organisatie in de afgelopen drie jaar, maar dit zal niet langer voldoende zijn.

Daarnaast zal er bij deurverkoop een bedenktijd van drie dagen worden ingevoerd, zodat consumenten het aanbod kunnen vergelijken met andere aanbieders. Indien de consument na deze periode opnieuw instemt, blijft de wettelijke herroepingstermijn van veertien dagen van kracht. Daarbinnen kan een overeenkomst nog zonder opgaaf van reden kan worden beëindigd.

Verbod op telemarketing

Minister Adriaansens benadrukt dat deze aanscherpingen noodzakelijk zijn. Consumenten worden volgens haar nog steeds onder druk worden gezet om direct in te gaan op aanbiedingen, bijvoorbeeld voor een nieuw energiecontract. Zowel toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) als de Tweede Kamer pleiten al geruime tijd voor een verbod op telemarketing.

ACM ontvangt veel klachten over opdringerige verkoopgesprekken. Volgens de toezichthouder worden mensen die gebeld worden geconfronteerd met ‘misleidende en soms zelfs agressieve‘ wervingspraktijken.

De regels met betrekking tot deurverkoop zijn vorig jaar al aangescherpt, met de invoering van het schriftelijkheidsvereiste. Dat houdt in dat een contract pas geldig is wanneer de consument schriftelijk heeft ingestemd met het aanbod. Dit gold al eerder voor verkoop via de telefoon.

Lees ook: