reageer op dit artikel

Klantcontactmedewerker moeilijk vervulbare vacatureDe afdeling Arbeidsmarktinformatie en –advies van het UWV verklaart vacatures voor klantcontactmedewerker officieel tot moeilijk vervulbaar. Dat blijkt uit een recent gepubliceerd landelijk overzicht van krapteberoepen. In deze beroepen bieden zich relatief weinig werkzoekenden aan per vacature. Daardoor hebben werkgevers het relatief lastig om deze vacatures te vervullen.

UWV maakt sinds 2014 overzichten met krapteberoepen. De afgelopen jaren zijn de conceptlijsten met krapteberoepen uitgebreid getoetst bij arbeidsmarktprofessionals uit de relevante sectoren, variërend van WerkgeversServicepunten, tot individuele werkgevers, uitzendbureaus, onderzoeksbureaus, recruiters, brancheorganisaties en O&O-fondsen.

Het UWV constateert dat een groot deel van de klantcontactcenters moeite heeft om vacatures vervuld te krijgen. Uit de rapportage: in de eerste twee kwartalen van 2018 had meer dan de helft van de contactcenters te maken met belemmeringen in de productie vanwege een tekort aan personeel. Veel contactcenters hebben te maken met hoge verloopcijfers onder hun medewerkers. Werkgevers moeten bovendien concurreren met andere sectoren die met tekorten kampen.

Meest gewenste skills

Op dit moment hebben de meeste klantcontactmedewerkers een opleiding op mbo-niveau. Vanwege het steeds complexer wordende werk neemt de behoefte aan hoogopgeleide medewerkers toe. Die zijn echter steeds moeilijker te vinden. Hbo- en wo-studenten kunnen een alternatief vormen, maar onder deze groepen is het verloop vaak hoger.
Klantgerichtheid, empathisch vermogen en communicatieve vaardigheden zijn de meest gewenste skills. Soms wordt gevraagd om specifieke kennis op een bepaald gebied (bijvoorbeeld finance of ict).

Videochat en WhatsApp

Door de nieuwe privacywetgeving kan het outboundwerk verder afnemen. Maar zolang organisaties hun contacten met klanten en burgers verder digitaliseren en het verloop onder medewerkers hoog is, blijft er vraag naar klantcontactmedewerkers. Wel lijkt de aard van de contacten te verschuiven van telefoon naar online kanalen als videochat en WhatsApp.

Recruiters

Met de toenemende krapte op de arbeidsmarkt is er ook meer vraag naar recruiters. Door de schaarste schakelen organisaties steeds vaker recruiters in. Met name in de bouw, overheid, non-profitsector, zorg en welzijn en de industrie en techniek is de vraag naar recruiters sterk gestegen. Zeker aan it-recruiters is grote behoefte. De hoge mobiliteit onder recruiters zorgt voor extra vraag, en maakt dat recruiters steeds moeilijker vindbaar zijn. Veel recruiters worden ook actief benaderd op sociale media.

Lees ook KRAPTE OP ARBEIDSMARKT VRAAGT OM ULTIEM ANTWOORD

 

Close
Go top