reageer op dit artikel

Zorg onlinePatiënten van het Diakonessenhuis in de provincie Utrecht ontvangen nu digitaal hun eigen medische gegevens. Hierdoor hoeven ze niet meer zelf langs de apotheek om een medicatieoverzicht op te vragen. Dat kan het ziekenhuis nu zelf overleggen en nalopen met de patiënt. Een en ander is mogelijk nadat het Utrechtse ziekenhuis de modules A1 en B1 heeft gehaald van het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt & Professional (VIPP).

Ziekenhuizen werken hard aan een betere informatiepositie voor patiënten. Dat doen ze door hen online inzage in medische gegevens te bieden. Steeds meer ziekenhuizen zetten hiervoor een patiëntportaal op. Het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt & Professional (VIPP) stimuleert dit en maakt online inzage vanaf 2020 bij elk ziekenhuis mogelijk.

Duppen

Het halen van module A1 is een belangrijke stap naar online inzage van medische gegevens. De volledige verzameling van beschikbare medische gegevens van de patiënt zoals specialistenbrieven, laboratoriumuitslagen, gebruikte implantaten maar ook patiëntgegevens, zoals NAW-gegevens, medicatiegebruik en allergieën, zijn nu binnen drie dagen beschikbaar voor de patiënt.

De patiënt kan dit vervolgens duppen (Digitaal Uitwisselen tussen Patiënt en Professional) met andere zorgverleners of uploaden in een eigen online gezondheidsomgeving. Een groot deel van deze gegevens zijn sinds eind vorig jaar te zien in ‘mijnDiak’, het patiëntenportaal. Patiënten krijgen deze gegevens real-time te zien zodra ze bekend zijn.

Medicatiefouten

Het doel van module B1 is om het risico op medicatiefouten te verkleinen. Dit is belangrijk voor de patiëntveiligheid. Fouten bij de medicatie vormen een van de grootste risico’s voor patiënten. Ziekenhuizen moeten daarom altijd de medicijnen van een patiënt controleren bij opname en ontslag.

Voor het behalen van B1 wordt ook vereist dat in de poliklinische setting de informatie digitaal beschikbaar is en wordt gebruikt. Inzage in een actueel digitaal overzicht maakt dit een stuk eenvoudiger. Deelname aan het VIPP-programma levert op deze manier een bijdrage aan verbeteren van de medicatieveiligheid.

De deadline voor doelstelling A1 en B1 is 1 juli 2018. Ziekenhuis Amphia haalde als eerste in januari doelstelling A1. De drie ziekenhuizen van de Reinier Hagagroep haalden recent doelstelling B1. Langeland ziekenhuis, onderdeel van deze groep, behaalde onlangs ook A1. Ook Treant Zorggroep, met ziekenhuislocaties in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal, scoorde recent positief op module A1. Als laatste stap na de audits is het aan het ministerie van VWS om het rapport van de auditor te beoordelen. Na akkoord kent VWS het halen van de module(s) officieel toe.

Meer over VIPP

Door het VIPP-programma kunnen ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale instellingen in drie jaar extra stappen zetten om de patiënt online toegang te geven tot de eigen medische gegevens. Zo wordt het voor de patiënt een stuk gemakkelijker om informatie van het ziekenhuis te raadplegen, kan de patiënt zich goed voorbereiden op een gesprek met de dokter en zal hij beter geïnformeerd zijn over de eigen gezondheid. En de dokter kan een patiënt verwachten die beter in staat is om mee te denken en mee te beslissen in behandeltrajecten.

Lees ook ZIEKENHUISPATIËNTEN VERRAST DOOR BIJKOMENDE KOSTEN

 

Close
Go top