23 maart 2023

Een noreply-mailadres, mag dat eigenlijk wel?

In onze strijd tegen het gebruik van noreply-mailadressen vallen we van de ene in de andere verbazing. Ook roepen die adressen tal van vragen op, zoals: is het überhaupt toegestaan om als bedrijf een no-reply te gebruiken? We vroegen het aan advocaat Mr. Bert Gravendeel (Fruytier Lawyers) en aan de Consumentenbond. Het korte antwoord: Het mag, maar…

Gevraagd naar zijn persoonlijke mening over het gebruik van noreply-mails is Bert Gravendeel helder. “Het komt onsympathiek en soms arrogant over. Het voelt voor mij als ‘ik zend en jij moet luisteren’.” Ook de Consumentenbond is klip en klaar. “Het is niet klantvriendelijk.” Maar los van de meningen, wat zijn de feiten, regels en wetten?

Er is geen wettelijk verbod op het gebruik van een noreply-adres. Gravendeel: “Juridisch is het niet te verbieden en daarmee ook niet af te dwingen bij een rechter.” Hij maakt de vergelijking met fysieke reclame-uitingen in abri’s, op borden en in folders. “Net als noreply zijn dat eenzijdige manieren van zenden waarop de ontvanger niet direct kan reageren.”

De Consumentenbond laat bij monde van haar bedrijfsjurist weten dat “vaststaat dat organisaties voor het sturen van e-mails met een noreply-adres geen boete krijgen”. “Er wordt geen wet mee overtreden.”

Wat zijn de spelregels rond noreply-mailadressen?

Toch zijn er weldegelijk spelregels als het gaat om emailmarketing en noreply. Daarvoor moeten we kijken naar twee regelingen: de Telecomwet en de Code E-mail.

Telecomwet

Deze wordt gehandhaafd door de Autoriteit Consument & Markt en bevat het spamverbod met het toestemmingsprincipe. De ontvanger moet weten van wie hij de marketingmails krijgt en moet zich er eenvoudig voor kunnen afmelden. En als dat via een afmeldlink in de noreply-mail kan, is dat prima. Maar staat die link er niet, dan moet er een duidelijke afzender in de reply-to-regel staan. Dat mag dan niet een noreply-adres zijn. Bij overtreding kan de ACM een boete opleggen.

Code E-mail

De Code E-mail 2012 is een aanvulling hierop en is een gedragscode waar de Reclame Code Commissie (RCC) op toeziet. Bij deze code draait het om transparantie. De verzender van de marketing e-mail moet een werkend antwoordadres opnemen in het reply-to-veld, zodat die response kan ontvangen. Het vermelden van een werkend antwoordadres in de mailtekst van de noreply-mail is niet toegestaan.”

Maar de Reclame Code Commissie kan een bedrijf niet beboeten, alleen tot de orde roepen. Gravendeel: “Bedrijven sluiten zich vrijwillig aan bij de RCC. Zijn ze niet aangesloten, dan kun je ze ook niet houden aan de spelregels van de commissie.”

De Consumentenbond verwijst tot slot nog naar het consumentenrecht dat voorschrijft dat bedrijven die producten of diensten aan consumenten verkopen onder meer een e-mailadres (website of mail) voor contact openbaar maken.

Geldt niet voor alle e-mails!

Bovenstaande e-mailmarketingregels gelden overigens alleen voor commerciële, charitatieve en ideële e-mails. Berichten met andere inhoud, zoals vergeten wachtwoorden en gebruikersnamen, mogen wel een noreply-adres als afzender hebben.

Samengevat: een noreply-adres is (helaas) wettelijk niet verboden.

Verder lezen