13 mei 2024

AI-wet is een feit: wat betekent het voor ondernemers?

Vanaf mei 2024 treedt de Europese AI-wet in werking. De wet is een juridisch kader omtrent het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI), met als doel de risico’s ervan te beperken. De verschillende regels uit de wet zullen in gedeeltes van kracht gaan. Wat betekent de wet voor ondernemers en wanneer gaan de specifieke regels in?

De Europese AI-wet is sinds mei 2024 officieel van kracht. Wat betekent het voor ondernemers? En wanneer gaan de nieuwe regels in?

Vier risico’s

Ondernemers moeten vanaf mei 2024 aan specifieke verplichtingen voldoen. Deze zijn afhankelijk van het risiconiveau dat het betreffende AI-systeem met zich meebrengt. De wet maakt onderscheid in vier risiconiveaus.

  1. Onaanvaardbaar: denk hierbij aan AI-systemen van de overheid die burgers punten te geven op basis van al dan niet wenselijk gedrag. Dit soort systemen zorgen voor een dusdanig risico voor de veiligheid of inbreuk op de grondrechten dat ze worden verboden.
  2. Hoog: hieronder vallen onder andere systemen die worden gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming, bijvoorbeeld bij de toekenning van uitkeringen. Systemen die onder dit risiconiveau vallen, dienen straks aan de hieronder staande verplichtingen van de AI-wet te voldoen.
  3. Beperkt: voorbeelden hiervan zijn chatbots. Ten aanzien van dit soort systemen gaan straks enkel een paar transparantieverplichtingen gelden. Zo moeten mensen en andere gebruikers duidelijk worden geïnformeerd over het feit dat zij te maken hebben met een AI-systeem.
  4. Minimaal: dit zijn bijvoorbeeld systemen, zoals spamfilters. Voor deze systemen gaan geen aanvullende verplichtingen gelden.

Wanneer gaan welke regels in?

Zoals eerder vermeld, wordt de wet in bepaalde fases uitgerold. Welke regels wanneer ingaan, zie je in het onderstaande overzicht.

Meer lezen over AI in klantcontact? Lees dan onderstaand artikel!