Woordenboek

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Chat GPT

ChatGPT is een chatbot die is opgeleid met behulp van de Generative Pre-training Transformer (GPT) taalmodelarchitectuur. Het doel van ChatGPT is om natuurlijke en menselijke conversaties te kunnen voeren door te reageren op gebruikersberichten op een realistische en logische manier.

Om ChatGPT te laten werken, wordt het gevoed met een enorme hoeveelheid tekstgegevens (bijvoorbeeld hele boeken, artikelen of gesprekken) zodat het kan leren hoe taal werkt en hoe het gebruikt kan worden om op logische en coherente wijze te communiceren.

Wanneer een gebruiker een bericht stuurt naar ChatGPT, analyseert het de tekst en probeert het te begrijpen wat de gebruiker bedoelt en wat een gepast antwoord zou kunnen zijn. Het doet dit door te kijken naar hoe woorden en zinnen gebruikt zijn in de tekstgegevens waarmee het is opgeleid, en door te proberen de context te begrijpen. Vervolgens gebruikt ChatGPT deze informatie om een antwoord te genereren dat lijkt alsof het door een menselijke gebruiker is geschreven.

Ik hoop dat dit je een beter begrip geeft van wat ChatGPT is en hoe het werkt! Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Deze definitie van ChatGPT is door ChatGPT zelf gegenereerd op basis van de vraag: “Kun je op een simpele manier uitleggen wat chatgpt is en hoe het werkt?