Woordenboek

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Direct Marketing

DEFINITIE Direct marketing is een vorm van gespecialiseerde marketing, die door middel van alle directe communicatiemedia (correspondentie, advertenties, mailings, catalogi, telefoon, beeldscherm) een structurele duurzame relatie organiseert en onderhoudt tussen aanbieders en gesegmenteerde afnemers. Essentieel is daarbij het opwekken van meetbare respons en meetbare verkoop tegen meetbare kosten. OMSCHRIJVING Direct marketing heeft als doel een duurzame en directe relatie te verwezenlijken tussen een aanbieder en zijn afnemers. Een directe relatie wil zeggen; zonder enige tussenschakels. De afnemer reageert dus direct op de aanbieding van de leverancier, daarbij wordt gebruik gemaakt van directe communicatie en directe distributie. Partijen spelen continu op elkaar in en relaties ontwikkelen en verdiepen zich. Dit kan gerealiseerd worden door het analyseren van koopgedrag en interesses van de doelgroep en door deze informatie te gebruiken bij toekomstige activiteiten. Alle activiteiten staan beschreven in het direct marketingproces, deze bestaat uit verschillende fasen namelijk: 1) Prospect selectie 2) Medium keuze 3) Medium productie 4) Waarnemen 5) Respons 6) Fulfilment7) Terugkoppeling naar een database De specifieke kenmerken van direct marketing zijn: a) directe relaties (bijvoorbeeld Direct mail) b) meetbare reacties (de response van de afnemer) c) gefragmenteerde afnemers (een groep afnemers na het segmenteren) d) marketing-databases (de database met marketing data) Het begrip databasemarketing verwijst naar het marketingproces op basis van een database. Direct marketing is een vorm van databasemarketing, maar databasemarketing is meer omvattender dan direct marketing, want er wordt bij databasemarketing geen onderscheid gemaakt tussen direct- en indirect klantcontact. Ook het begrip one-to-one marketing heeft overeenkomsten met direct marketing, beide communiceren namelijk direct met de afnemers. Het verschil is echter dat bij direct marketing één aanbod geldt voor iedereen en het relevanter is dat de response en efficiency meetbaar zijn. Bij one-to-one marketing wordt het product aangepast aan de behoeften en wensen van de klant. Er wordt dus per klant een specifiek aanbod gedaan. (bron: CRM begrippen)