Woordenboek

Conversie

Sleutelbegrippen: resultaatgericht, multichannel, mate van succes, factor Conversie is het resultaat van een telefonische (ook andere: zoals e-mail, internet, twitter, chat etc in- of outbound) actie gericht op het sluiten van een overeenkomst. I.c. zowel sales (bv abonnementen, producten en/of diensten) als ander resultaatsgericht contacten (bv services of informatieverstrekking). Men spreekt bij conversie ook over de factor die nodig is om tot succes te komen (de conversie factor als verhoudingsgetal)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z