Woordenboek

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

BPO

Business Process Outsourcing is het in zijn geheel uitbesteden van een kennisintensief proces aan derden. Het grote verschil met het ‘standaard’ outsourcen is dat BPO zich focust op het outsourcen van het hele proces en dat de processen gekenmerkt worden door diepgaande inhoudelijke expertise. Veel industrieën zijn zeer competitief geworden en bedrijven zoeken naar manieren om zich te kunnen concentreren op hun core-business. Bedrijven moeten innovatief zijn om te kunnen concurreren en er moet meer en meer waarde gecreëerd worden voor de aandeelhouder, BPO helpt bedrijven hierbij.BPO vindt de laatste jaren steeds op grotere schaal plaats, veel bedrijven doen ervaringen op, waarbij het zo is dat nog steeds een hoop projecten falen. Er wordt dan ook veel gediscussieerd over de eventuele succesfactoren en struikelblokken binnen het veld van BPO. Verbeterde IT-diensten en mondialisering van de arbeidsmarkten hebben bijgedragen aan de groei van BPO. BPO wordt ook gezien als een belangrijke factor die de toekomst van Human Resource processes zullen veranderen.Het selecteren van een goede leverancier is cruciaal voor het succes. Het blijft echter ook van belang dat het uitbesteedde proces goed aansluit op de rest van de zaken van de uitbesteder. Communicatie en samenwerking tussen de klant en de uitbesteder zijn van groot belang, wederzijds respect, begrip dragen bij aan de kwaliteit van de samenwerking. Dit komt allen ten goede aan de duur van het samenwerkingsverband. Is dit niet het geval dan zou dit kunnen leiden tot verlies van controle en flexibiliteit over het proces.Risico’s van uitbesteding Naast de vele voordelen van outsourcing, zijn er ook nadelen en zelfs risico’s aan verbonden. Het kan namelijk voorkomen dat de leverancier zich niet houdt aan de gemaakte afspraken. De volgende aspecten de meest voorkomende problemen tussen klant en vendor (Clemons 2000, Aron et al. 2005): Shirking komt voor wanneer een leverancier systematisch onderpresteert terwijl deze wel volledig betaald krijgt. Een voorbeeld hiervan is meer uren declareren dan daadwerkelijk gewerkt is. Poaching komt voor wanneer de leverancier zijn vertrouwenspositie beschaamd door oplossingen ook voor andere klanten te gebruiken of concurrentiegevoelige informatie door te geven of zelf te gebruiken. Opportunistic repricing komt voor wanneer een klant na verloop van tijd steeds meer afhankelijk wordt van de vendor. Door deze machtspositie kan de leverancier de financiële condities van het contract willen veranderen. Goede, waterdichte contracten bieden hiervoor deels een oplossing, echter draait het uiteindelijk ook om wederzijds vertrouwen. Voor het creëren van wederzijds vertrouwen is het opbouwen en onderhouden van een goede relatie een vereiste. (bron: Wikipedia)