Woordenboek

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Back Office

Back-office is dat deel van de organisatie dat specifiek is ingericht op de verwerking van administratieve klantprocessen en hierbij geen direct klantcontact heeft (m.a.w. alles wat achter de schermen gebeurt). Het tegenovergestelde van back-office is front-office, daar heeft men juist wel direct contact met de afnemers. Voorbeelden van back-office zijn de afdelingen systeembeheer – welke het interne netwerk van pc’s en telefoons bestuurd, boekhouding en personeelszaken. Deze afdelingen worden veelal ondersteund door een veilig e-commerce back-office systeem (database) waarin de transactiegegevens worden opgeslagen, verwerkt en geanalyseerd. Een back-office systeem houdt o.a. omzet-, inkoop- en voorraadgegevens bij en kan facturen, kwitanties en jaarrekeningen maken. De term back-office is in het verleden ontstaan toen er in de fysieke indeling van bedrijven een scheiding ontstond tussen het personeel welke direct klantencontact hadden, en de overige afdelingen/functies waarvan het personeel niet door de klant werd gezien. Ondanks dat er door klanten veelal niet wordt stilgestaan bij de activiteiten van het back-office, dragen deze afdelingen in belangrijke mate bij aan de kernactiviteiten van een bedrijf.