13 december 2023

FNV niet akkoord met eindbod cao facilitaire contactcenters

Na een lange onderhandelingsfase ligt er een eindbod van de WFC voor de nieuwe cao voor facilitaire contactcenters. Vakbonden Qlix en CNV hebben de redactie van Klantcontact.nl laten weten dat hun leden daarmee akkoord zijn. De leden van FNV Callcenters hebben vrijwel unaniem (98%) tegen gestemd.

Qlix en CNV zijn akkoord met het eindbod voor van de WFC. De leden van FNV Callcenters hebben vrijwel unaniem (98%) tegen gestemd.
Elly Heemskerk

‘Financiële positie verslechtert’

“98 procent van onze leden stemt tegen het eindbod van de werkgeversvereniging WFC”, aldus Elly Heemskerk (bestuurder FNV Callcenters). “Onze leden geven daarmee een duidelijk signaal af en zijn het niet eens met een cao die hun financiële positie verslechtert in plaats van verbetert. De werkgevers willen een minimumloon van 13,80 euro per uur, wat slechts 4 procent hoger is dan het wettelijk minimum per 1 januari 2024. Daar staat tegenover dat zij van plan zijn om een beloningsregeling af te schaffen, waardoor medewerkers in bepaalde gevallen een euro per uur minder gaan verdienen dan zonder de voorgestelde cao.”

“Vorige week heeft FNV haar leden gesproken over de koers die de vakbond de komende tijd zal varen. De actiebereidheid onder de aanwezigen was hoog. Dat betekent dat er acties zullen komen. Dat begint eerst met bewustwordingsacties, maar stevigere acties in de toekomst zijn niet uitgesloten. De exacte invulling daarvan volgt later”, aldus Heemskerk.

Qlix en CNV akkoord

Vakbonden Qlix en CNV gingen eerder al akkoord met het eindbod van de WFC. Ron Harmsen laat ons namens Qlix weten: “Qlix heeft aan de Werkgeversvereniging Facilitaire Contactcenters (WFC) laten weten dat de leden, werkzaam bij facilitaire contactcenters, het eindbod betreffende de nieuwe cao facilitaire contactcenters hebben geaccepteerd. Op dit moment worden de teksten voor de aanpassingen in de cao uitgewerkt. Zodra daar overeenstemming over bereikt is, kan de nieuwe cao worden ondertekend. Wij hopen en verwachten de nieuwe cao voor de kerstdagen te ondertekenen. Die nieuwe cao loopt dan 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.”

Ook Roderik Mol deelt dat de leden van CNV akkoord zijn: “De leden van CNV en Qlix hebben ingestemd met het eindbod. Nu kijken we naar de cao-teksten en hopen dat het nieuwe cao nog voor de kerstdagen rond is.”

Lees ook: