7 december 2023

B Corp-certificering: wat is het en wat hebben organisaties eraan?

ContactCare heeft sinds 2023 een B Corp-certificering op zak. Non-profitorganisatie B Lab reikt het certificaat uit aan bedrijven en organisaties die, naast uit zijn op winst, ook streven naar positieve maatschappelijke en milieueffecten. Wat houdt de B Corp-norm precies in? Waarom wilde ContactCare juist dit certificaat behalen en wat merken medewerkers of klanten ervan? Romy de Roo, managing director, geeft antwoord op deze drie vragen.

ContactCare heeft sinds 2023 een B-Corp certificering op zak. Wat houdt dat in? En wat hebben medewerkers of klanten eraan?
Romy de Roo.

Wat is een B Corp-certificering?

“Een B Corp-certificering is een vorm van certificering voor bedrijven die streven naar positieve effecten op maatschappij en milieu. Bedrijven die een B Corp-certificaat willen behalen, moeten een uitgebreide beoordeling doorstaan van hun prestaties op het gebied van sociale en milieu-impact, transparantie, verantwoordelijk bestuur en werknemersrelaties. Deze beoordeling wordt uitgevoerd door B Lab”, aldus De Roo.

B Corp-gecertificeerde bedrijven zijn verplicht om hun sociale en milieuprestaties openbaar te maken en verantwoording af te leggen over hun impact. De Roo: “Dit bevordert transparantie en verantwoordelijkheid in bedrijfsvoering. Naast de certificering is er ook een specifieke juridische structuur genaamd ‘Benefit Corporation’ waar bedrijven voor kunnen kiezen. Deze structuur verankert de missie van het bedrijf in de statuten en erkent dat het bedrijf zich niet alleen richt op het creëren van aandeelhouderswaarde, maar ook op bredere maatschappelijke doelen.”

Periodiek worden bedrijven met een B Corp-certificaat op zak opnieuw gecertificeerd, zodat ze blijven voldoen aan de hoge normen voor sociale en milieu verantwoordelijkheid. ContactCare is de eerste klantcontactorganisatie in Nederland en Suriname die dit predicaat heeft behaald. Op dit moment zijn er wereldwijd slechts 4.000 B Corps verspreid over 74 landen.

Waarom is ContactCare voor B Corp-certificering gegaan?

“We hebben ervoor gekozen om B Corp-gecertificeerd te worden omdat wij geloven dat ondernemen meer is dan alleen winst maken. Voor ons is het van essentieel om een positieve impact te hebben op de maatschappij en milieu. Ja, het kost inderdaad geld, maar wij zien het als een investering in een betere toekomst”, vertelt De Roo.

“Door de Sustainable Development Goals te omarmen en te integreren in onze bedrijfsvoering, streven we ernaar om niet alleen succesvol te zijn, maar ook bij te dragen aan een duurzamere wereld”, zegt De Roo. “Het behalen van de B Corp-certificering is voor ons niet alleen een erkenning van onze inspanningen, maar het dient ook als een krachtig signaal naar onze klanten en partners. Het laat zien dat we transparantie, verantwoordelijkheid en duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. Slechts een handjevol klantcontactorganisaties wereldwijd heeft deze certificering behaald, en dat maakt ons trots op het pad dat we bewandelen.”

Daarnaast ziet ContactCare B Corp als een kans om van andere gecertificeerde bedrijven te leren en daarmee samen te werken om positieve verandering teweeg te brengen. Het verschil van dit certificaat met andere kwaliteitsnormen als ISO, COPC, Great Place to Work? “In essentie richten deze certificeringen zich op verschillende aspecten van bedrijfsvoering, zoals sociale en milieuverantwoordelijkheid (B Corp), kwaliteit en processen (ISO), klantcontactprestaties (COPC) en werknemerservaring (Great Place To Work)”, legt De Roo uit. “B Corp onderscheid zich doordat we onze juridische structuur hebben aangepast om onze missie te verankeren.”

Wat merkt de klant of medewerker ervan?

De Roo: “Onze klanten kunnen erop vertrouwen dat ContactCare zich inzet voor sociaal en milieubewuste praktijken. Het B Corp-certificaat kan het merkimago versterken door aan te tonen dat het bedrijf voldoet aan strenge normen op het gebied van sociale en milieuprestaties. Andersom kiezen wij ook gerichter onze klanten uit. Wanneer zij niet passen bij onze missie heeft dat invloed op onze samenwerking en stoppen we. Het garandeert dat opdrachtgevers duurzaam inkopen, ook op offshore-locaties.”

“Medewerkers voelen zich meer betrokken voelen bij hun werk, omdat ze weten dat ContactCare zich inzet voor een hoger doel dan alleen winstmaximalisatie. De missiegerichtheid van een B Corp-certificering versterkt het gevoel van zingeving en vergroot de betekenis in het werk. We investeren in de training en ontwikkeling van medewerkers om hen een mooi toekomstperspectief te bieden”, aldus De Roo.

Lees ook:

Verder lezen