Woordenboek

Uitzenden

Uitzendbureaus bieden via kortetermijncontracten werknemers aan verschillende organisaties. Voor werknemers zijn uitzendbureaus een plek die moeite doet om hen aan een baan te helpen. Bovendien kan uitzenden via een tijdelijke baan een voet tussen de deur zijn die leidt naar een vaste aanstelling.

Tegenwoordig zijn er veel uitzendbureaus die gespecialiseerd zijn in het leveren van hoogopgeleide professionals, zoals op het gebied van customer service. Deze uitzendbureaus bieden flexibiliteit voor zowel de werkgever als werknemer.

Wat is uitzenden en wat doet een uitzendbureau?

Uitzenden is “het laten inhuren van een uitzendmedewerker via een uitzendovereenkomst.” Het proces van een uitzendkracht uitzenden via een uitzendbureau werkt over het algemeen als volgt:

 • Het uitzendbureau heeft een pool van werknemers die zich in hebben geschreven omdat zij op zoek zijn naar werk
 • Het uitzendbureau screent de kandidaten en noteert welke vaardigheden de werknemers die ze inhuren bezitten
 • Een werkgever die uitzendkrachten nodig heeft, sluit een contract met het uitzendbureau. Het contract definieert onder andere wat voor soort medewerkers de werkgever zoekt en de kosten per uur
 • Het uitzendbureau kiest werknemers met de vereiste vaardigheden uit de pool en zendt deze uit naar de werkgever
 • Het uitzendbureau betaalt de werknemers een uurloon
 • De werkgever betaalt het uitzendbureau op basis van het uurloon van alle ter beschikking gestelde arbeidskrachten, vermeerderd met een aanvullend bedrag om de diensten van het uitzendbureau te dekken

Wat is het verschil tussen uitzenden, detacheren en payrolling?

Ben je op zoek naar tijdelijke krachten voor je klantenservice, dan zijn zowel uitzenden, detachering als iemand in dienst nemen via payrolling een optie. Maar wat is precies het verschil?

Het verschil tussen uitzenden en payrolling

Kies je voor uitzenden, dan is het uitzendbureau verantwoordelijk voor het actief bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Een uitzendbureau werft en selecteert zelf het personeel. In tegenstelling tot payrolling, waarbij de werkgever verantwoordelijk is voor de werving en selectie van werknemers. Als de juiste match is gemaakt, dan krijgt het payrollbedrijf pas een rol: het verzorgen van de arbeidsovereenkomst en de salarisadministratie.

Het verschil tussen uitzenden en detachering

Net als bij uitzenden gaat het bij detacheren om het inlenen van personeel van een derde partij. Maar ook hier zijn verschillen. In een uitzendovereenkomst kan een uitzendbeding worden opgenomen. Hierin wordt bepaald onder welke omstandigheden de overeenkomst van rechtswege eindigt. Bijvoorbeeld een beëindiging bij ziekte. Bij een overeenkomst met uitzendbeding kan een uitzendkracht op elk moment beslissen om te stoppen met werken.

Kies je voor detacheren, dan is dit een overeenkomst zonder uitzendbeding en deze wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. Het lijkt veel op uitzenden. Maar in tegenstelling tot een uitzendkracht heeft een gedetacheerde wel een formele arbeidsrelatie met de werkgever. Daarnaast heeft een detacheringsovereenkomst een duidelijke einddatum.

Waar je op moet letten als je kiest voor uitzenden

Overweeg je om een uitzendbureau in te schakelen om een customer professional te vinden? Dan zijn er verschillende factoren waar je rekening mee moet houden.

Bedenk waar je naar op zoek bent

Ben je op zoek naar een grote groep customer service professionals voor jouw klantcontactcenter? Of zoek je juist één gespecialiseerde uitzendkracht voor jouw klantenservice of callcenter? Voor een grote groep werknemers is het misschien het beste om met verschillende uitzendbureaus een contract af te sluiten, zodat je alle werknemers vindt die je nodig hebt.

Werk je echter uitsluitend met één uitzendbureau, dan kan je soms korting op de vergoeding van het bureau bedingen. Als jouw behoeften om te kiezen voor uitzenden bescheidener of gespecialiseerder zijn, dan kan het ook andere voordelen hebben om een relatie op te bouwen met één bureau. In zeldzame gevallen kan een enkel contract zo belangrijk worden dat er zelfs een fulltime contactpersoon van het uitzendbureau bij de werkgever werkt om toezicht te houden op de uitzendkrachten.

Houd rekening met de kosten

De specifieke kosten voor het inhuren van een uitzendbureau om arbeidskrachten te leveren variëren enorm. Het hangt af van de functies die vervuld worden (onze ervaring leert dat salarissen in een facilitair callcenter ongeveer 10% tot 15% lager liggen dan in een inhouse customer service), de specifieke normen en vergoedingenstructuur van het bureau en kortingen of deals die zijn uitgewerkt als onderdeel van het contract. Als werkgever betaal je altijd het volledige loon van de uitzendkrachten, plus een percentage daarbovenop. Een goed uitzendbureau is openhartig over de loon- en vergoedingenstructuur, zodat je precies weet waar je voor betaalt.

Plan tijd in om de urenregistratie te controleren

Heb je een uitzendkracht in dienst voor jouw customer service, dan moet hij of zij aan het eind van de week het aantal gewerkte uren invullen. Jij moet dit controleren en het (digitale) briefje ondertekenen. De betaling van jouw organisatie aan het uitzendbureau wordt aan de hand van het totaal aantal gewerkte uren bepaald.

Let op de wetgeving voor het vaste contract

Door de Wet werk en zekerheid hebben werknemers na drie tijdelijke contracten binnen twee jaar, recht op een vast contract.

Ben je tevreden over de uitzendkracht en wil je deze behouden? Dan bestaat het risico dat je hem of haar direct een vast contract moet geven. Als er een uitzendkracht voor je werkt, heeft er namelijk al één (uitzend)contract op zitten.

Houd rekening met het fasensysteem

De meeste uitzendbureaus werken met een fasensysteem zoals ABU. In dit fasensysteem komen de rechten en plichten van de uitzendkracht naar voren.

Wat betekent uitzenden voor de uitzendkracht?

Wat levert het op voor een uitzendkracht als de werkgever voor uitzenden als optie kiest om werknemers te werven?

 • De uitzendkracht kan ervaring opdoen bij verschillende bedrijven, zo ook bij een customer service
 • Alles wordt geregeld. Als het uitzendbureau iets voor de kandidaat heeft gevonden, wordt er contact opgenomen. Ook bedrijven kunnen zelf de potentiële werknemers een uitnodiging sturen om te komen werken
 • Via de meeste uitzendbureaus heeft de uitzendkracht alle gegevens bij de hand. Bijvoorbeeld om beschikbaarheid door te geven, het werkschema terug te vinden, uitnodigingen van bedrijven te ontvangen en zien wat hij of zij tot nu toe verdiend heeft
 • Vaak kunnen uitzendkrachten hun eigen rooster bepalen. Bijvoorbeeld als ze op zoek zijn naar vakantiewerk of een bijbaan naast hun studie. Ze kunnen dan hun beschikbaarheid opgeven en de werkgever kan zien wanneer ze iemand in kunnen zetten
 • Werken via een uitzendbureau kost hen geen geld. Uitzendkrachten kunnen zich gratis inschrijven en ook als ze aan de slag gaan kost hen dit niets. Ze worden gewoon betaald voor hun verrichte werkzaamheden, net zoals bij elke andere baan
 • Uitzendkrachten kunnen meestal snel aan de slag. Vaak hebben uitzendbureaus een aantal banen open staan waar de uitzendkracht zo kan beginnen. Bijvoorbeeld voor enkele dagen, weken of fulltime op een customer service

Voordelen van uitzenden voor de werkgever

Ben je op zoek naar een professional voor jouw klantenservice, klantcontactcenter of callcenter? Als je kiest voor uitzenden, dan profiteer je van vele voordelen.

Je creëert flexibiliteit

Kies je voor uitzenden om werknemers voor jouw customer service te vinden, dan creëer je meer flexibiliteit. Meestal kun je een uitzendkracht namelijk inzetten wanneer het jou uitkomt. Zet uitzendkrachten bijvoorbeeld in om in drukke periodes de piek in jouw organisatie op te vangen. In overleg met het uitzendbureau schaal je in rustigere periodes dan weer af. Je betaalt alleen de uren die de uitzendkracht gewerkt heeft.

Het bespaart tijd

Een vaste functie brengt een grote werkdruk met zich mee en vergt veel inzet. Het inhuren van een uitzendkracht om te helpen kan de stress van een vaste medewerker verminderen. De organisatie kan een ​​uitzendkracht voor korte tijd in dienst te nemen in vergelijking met een vaste medewerker, een dienstverband dat aanzienlijk langer duurt en meer voorbereiding vergt. Als je als organisatie vindt dat de uitzendkracht niet geschikt is voor de functie in jouw customer service, kun je binnen paar weken of minder een andere kracht aannemen. Daarnaast kunnen uitzendkrachten de organisatie helpen bij het opvangen van personeelstekorten.

Bovendien bespaar je tijd in de sollicitatieprocedure. Omdat je de werving en selectie geheel overlaat aan het uitzendbureau, hoef je hier zelf geen tijd in te stoppen. Je hoeft geen motivatiebrieven te lezen en geen vacatures op te stellen en te plaatsen op vacaturesites. Het uitzendbureau doet de preselectie en kiest een kandidaat die past bij jouw organisatie. Ook wordt er alvast gecheckt op referenties en worden er afspraken vastgelegd.

Je loopt geen risico bij ontslag of ziekte

Het uitzendbureau is namelijk de werkgever van de uitzendkracht. Hierdoor liggen ook alle administratieve taken bij het bureau. Denk aan loonbetalingen, collectieve ziektekostenverzekeringen, aan- en afmeldingen en planning. Het uitzendbureau is ook het juridisch werkgeverschap op zich. Bij ontslag of ziekte lopen jouw organisatie en customer service geen risico. Het enige wat je als organisatie doet, is een vast tarief aan het uitzendbureau betalen.

Het bespaart kosten

Het inhuren van uitzendkrachten bespaart over het algemeen kosten voor organisaties dan het inhuren van een vaste werknemer. Uitzendkrachten werken slechts voor een korte termijn, waardoor deze banen minder kosten dan vaste banen. Als een uitzendkracht om medische-, familie- of persoonlijke redenen moet vertrekken, heeft dit minder gevolgen voor de organisatie. Vaste banen vereisen een ziektekostenverzekering, vakantiedagen, etc. Met uitzendkrachten hoeven werkgevers geen loon- of werkloosheidsclaims af te handelen, aangezien het uitzendbureau ze afhandelt.

Waar ben je als werkgever zelf verantwoordelijk voor bij een uitzendkracht?

Er wordt je dus heel wat werk uit handen genomen als je kiest voor uitzenden. Houd er wel rekening mee dat je wel verantwoordelijk bent voor wat er tijdens het werk en op de werkvloer gebeurt. De uitzendkracht werkt – net zoals elke andere medewerker – onder leiding en toezicht van jou. Verder ben je verantwoordelijk voor het functioneren van de uitzendkracht en het faciliteren van een gezonde en veilige werkomgeving, zodat de kans op een bedrijfsongeval – in welke vorm dan ook – tot het minimum wordt beperkt.

Cao’s en arbeidsvoorwaarden

In de uitzendbranche zijn er twee verschillende CAO’s:

 • ABU cao
 • NBBU cao

Afhankelijk van welke werkgeversorganisatie een uitzendbureau lid is, wordt bepaald welke CAO van toepassing is.

ABU cao

In de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) cao staan onder andere afspraken zoals de werktijden, het salaris, pensioen en vakantie. Alle uitzendorganisaties die lid zijn van de ABU zijn verplicht zich te houden aan de afspraken die in deze cao zijn opgenomen. Doet een uitzendbureau dit niet, dan kan de uitzendkracht contact opnemen met de Geschillencommissie Uitzendbranche (GCU).

NBBU cao

Ook de NBBU (Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen) cao bevat afspraken waar alle uitzendorganisaties zich aan moeten houden, zodat uitzendkrachten tegen uitbuiting worden beschermd. In de NBBU cao staan onder andere regels over loondoorbetaling en het pensioen. Ook hier kan de uitzendkracht terecht bij de GCU als een uitzendbureau zich niet aan de regels van de NBBU cao houdt.

Verschillen ABU en NBBU

Het maakt niet uit of het uitzendbureau lid is van de ABU of NBBU. Op dit moment (2022) is er geen verschil tussen de twee cao’s. Mocht een uitzendkracht een geschil hebben, dan is het handig voor hem of haar om uit te zoeken bij welke brancheorganisatie het uitzendbureau is aangesloten.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z