Woordenboek

BBL

De beroepsbegeleidende leerweg (BBL) is is een Nederlandse onderwijsvorm behorende tot het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en wordt gegeven op een Regionaal opleidingencentrum (ROC) of een Agrarisch Opleidingencentrum (AOC). De beroepsbegeleidende leerweg is een combinatie van leren en werken, waarbij de leerling in dienst van een bedrijf is en daarnaast een opleiding volgt. In de BBL bedraagt het praktijkdeel zestig procent of meer van de studieduur en is daarmee duidelijk meer dan in de beroepsopleidende leerweg (BOL). Bovendien heeft de leerling een leerwerk-overeenkomst (‘praktijkovereenkomst’), terwijl de leerling die de beroepsopleidende leerweg volgt, praktisch werkt in een vaak onbetaalde stage. Met BBL zit de leerling gewoonlijk één tot twee dagen in de week op school en werkt hij drie tot vier dagen in de week bij een erkend leerbedrijf. De praktische ervaring doet hij op in zijn werk. De theorie en begeleiding krijgt de leerling op school. De duur van de opleiding is afhankelijk van het instroom-niveau van de leerling (onderwijs op maat), en duurt gewoonlijk voor niveau 2 twee jaar. Tot 1997 heette deze leerweg het leerlingwezen of het leerlingenstelsel. Tegenwoordig wordt deze manier van opleiden ook aangeduid met de term mbo – werkend leren. Bron: Wikipedia

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z