26 juli 2023

Moeilijke brief van de Belastingdienst? Deze app legt hem simpel uit

Brieven van de Belastingdienst of gemeente, snapt u ze nog? Ambtenaren hebben vaak moeite om brieven te schrijven in begrijpelijke taal, waardoor gewone mensen soms niets van de inhoud snappen. Maar nu is er een nieuwe app die daar verandering in brengt. Dankzij kunstmatige intelligentie (AI) worden moeilijke woorden, lange zinnen en overbodige tekst snel en simpel uitgelegd.

Brieven van de Belastingdienst of gemeente, snapt u ze nog? Dankzij AI kan de app Lees Simpel de brief weer leesbaar en simpel maken.
Brieven van de Belastingdienst of gemeente, snapt u ze nog? Dankzij AI kan de app Lees Simpel de brief weer leesbaar en simpel maken.

Moeilijke brief van Belastingdienst versimpelen

Een voorbeeld van zo’n onbegrijpelijke brief was die van Tamara Leliveld vorig jaar van de gemeente Apeldoorn. Het bericht luidde: ‘Besluit raadspresidium d.d. 13 januari 2022: aangezien het onderwerp van uw brief een bevoegdheid/verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders betreft, is uw brief ter afdoening aan hen doorgezonden.’ Wat hier nou bedoeld wordt? Joost mag het weten.

De app Lees Simpel, nu ook beschikbaar op Android-telefoons, verandert dit. Met een simpele uitleg en gebruik van emoji’s vertelt de app bijvoorbeeld dat de brief is besproken in de raadsvergadering en daarna doorgestuurd naar het college van burgemeester en wethouders.

30 procent struikelt over overheidstaal

Het idee voor deze app ontstond in februari tijdens een hackathon, waarin het team van Hester Benedictus met het plan kwam. Uit onderzoek bleek dat 30% van de Nederlanders overheidsbrieven te ingewikkeld vindt. Daarom wilden ze een gratis en toegankelijke app ontwikkelen die voor iedereen bruikbaar is.

Eerdere pogingen om ambtenaren eenvoudiger te laten schrijven, zoals het retour sturen van brieven met stickers erop, hadden niet het gewenste effect. Maar met de opkomst van kunstmatige intelligentie, met name de ChatGPT van Open AI, ontstonden nieuwe mogelijkheden. De app LeesSimpel bouwt voort op deze technologie en vertaalt ingewikkelde brieven naar begrijpelijke taal met korte zinnen en eenvoudige woorden.

Natuurlijk heeft deze aanpak beperkingen, omdat veel informatie verloren kan gaan bij het samenvatten van lange brieven. Maar het doel is dat mensen eerst de app gebruiken om de belangrijkste boodschap van de brief te begrijpen en daarna eventueel verder lezen.

Betere communicatie

Het project wordt momenteel belangeloos ontwikkeld, ondersteund door het SIDN-fonds, dat streeft naar een toegankelijk internet voor iedereen. Meer financiële steun is welkom, maar het team benadrukt aan het AD dat ze geen investeerders zoeken. Partnerschappen met mensen die de app waarderen, zijn echter van harte welkom.

Hoewel de app een nuttig hulpmiddel is, hoopt Hester Benedictus dat het in de toekomst niet meer nodig zal zijn. Kunstmatige intelligentie kan ook een rol spelen in het helpen van schrijvers om brieven meteen in begrijpelijke taal te schrijven, met hulpmiddelen die mogelijk in programma’s als Word en Docs worden geïntegreerd. Dit zou de communicatie tussen overheidsinstanties en burgers aanzienlijk kunnen verbeteren.

Benieuwd naar wat AI gaat betekenen voor het klantcontact? Lees dan: Miriam Martinus van Studio Winegum: ‘AI gaat niet ten koste van klantcontactbanen’