Woordenboek

Nieuw Geluid

Stichting Een Nieuw Geluid

De stichting Een Nieuw Geluid komt op voor de klantcontactbranche, het verbeteren van de transparantie binnen deze branche en het imago ervan. Daarnaast biedt de stichting ruimte aan nieuwe talenten en stimuleert zij onderlinge samenwerking en verbinding. Het streven is een branche waarin integriteit, menselijkheid, kwaliteit en innovatie centraal staat. Doelgroep is de gehele klantcontactbranche waarmee men bedoelt dat alle personen of organisaties die onderdeel zijn van de klantcontactbranche deel kunnen nemen aan de activiteiten van de stichting. 

Historie

Naar aanleiding van een oproep op LinkedIn om met elkaar in gesprek te gaan over vernieuwing en verbetering binnen de branche hebben diverse gesprekken, events en een hackathon plaatsgevonden. Om de ideeën uit deze sessies verder vorm te kunnen geven is de stichting opgericht. 

Structuur

Het bestuur van de stichting bestaat op dit moment uit 2 bestuursleden, Anne Hettema en Chantal Rovers. Daarnaast zijn er diverse ambassadeurs betrokken bij de stichting. Zij voorzien het bestuur van advies en zijn betrokken bij het traineeship dat de stichting aanbiedt. 

Scope

De stichting heeft een trainingsprogramma ontwikkeld wat gezien wordt als een branche-breed traineeship. Talenten uit de klantcontactbranche krijgen inzicht in de volledige breedte qua deelgebieden van onze branche. Daarnaast is er veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de talenten. De stichting biedt hiermee een plek waar de ‘high potentials’ uit de branche elkaar kunnen ontmoeten, van/met elkaar kunnen leren en hun ‘nieuwe geluid’ vorm kunnen geven. 

De stichting organiseert jaarlijkse meerdere, kleinschalige events. Deze events zijn gericht op het creëren van een nieuw geluid. Dit gebeurt onder andere door sprekers uit te nodigen van buiten de branche of juist een nieuwe generatie centraal te stellen. De events typeren zich door het informele, kleinschalige karakter met een focus op het inhoudelijke gesprek. 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z