Woordenboek

Marketing

Marketing (een samentrekking van ‘market’ en ‘getting’) is een functie binnen organisaties en [tevens] een verzameling van processen voor het creëren, communiceren en leveren van waarde voor klanten en voor het beheersen van de klantrelatie op manieren die gunstig zijn voor de organisatie en haar stakeholders (bron: American Marketing Association)Marketing is de menselijke activiteit gericht op het vervullen van behoeften en verlangens door middel van ruil. Of: Marketing is het sociale- en managementproces door middel waarvan individuen en groepen datgene verkrijgen wat ze nodig hebben en willen. Dit alles door het maken en ruilen van producten en waarde met anderen. Of: Marketing is het voornamelijk vervullen van de rol van netwerk-integrator, waarbij de marketingfunctie vaardigheden verkrijgt in onderzoek, (behoefte)voorspelling, prijszetting, distributie, marktcommunicatie en promotie. (bron: Philip Kotler)Marketing is het opstellen van plannen voor de vergroting of de handhaving van de afzet (bron: van Dale)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z