Woordenboek

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fulfilment

DEFINITIE De processen die zich richten op het afhandelen/verwerken van de opdrachten/activiteiten die voorkomen uit klantcontact. OMSCHRIJVING Naar aanleiding van een brief, telefoontje of bezoek aan de website door de klant, registreert de call agent  er aan wie verzonden moet worden. Bv. een bank doet een mailing voor goedkope kredieten. De klant reageert hierop (internet, email, telefoon). Fulfilment is in deze het aanmaken / activiveren van krediet, uitdraaien rekeninggegevens en het aan de klant toesturen. M.b.v. Fulfilment-software kunnen al deze aanvragen, na registratie, vervolgens geheel ‘onbemand’ worden gebundeld, gedistribueerd en afgehandeld. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk één call center voor de hele Europese markt op één plek in te richten en de verzending van onderdelen vanuit decentrale distributiecentra te laten plaatsvinden. Dit soort software kan ook deel uitmaken van Customer Contact Centers-software. (bron: CRM begrippen)