16 november 2023

Cao-onderhandelingen: tóch nog geen akkoord vanuit Qlix

De kop boven een artikel bij de collega’s van Ziptone trekt onze aandacht: ‘Agent wordt klantadviseur en meer: hoofdlijnen nieuwe cao facilitaire contactcenters gereed.’ Zo lezen we onder andere: ‘Voor vakbond Qlix is het een onderhandelingsresultaat – de leden zijn akkoord.’ Dat laatste, blijkt echter niet te kloppen.

‘Voor vakbond Qlix is het een onderhandelingsresultaat – de leden zijn akkoord.’ Dat laatste, blijkt echter niet te kloppen.

Tegenstrijdige berichten

Opvallend is dat dit bericht, gedateerd op 30 oktober 2023, klaarblijkelijk door de werkgevers verenigd in de WFC naar buiten is gebracht en niet door Qlix zelf. Je zou toch denken dat een vakbond trots is op wat ze bereikt heeft voor haar leden en daar zelf (als eerste) mee naar buiten treedt?

Opvallender wordt het als we kijken naar de berichtgeving op de eigen website van Qlix. Daar lezen we in een artikel, gepubliceerd op 31 oktober 2023 (nota bene één dag later): “Aan onze leden is nu het laatste woord. Leden van Qlix, werkzaam bij een facilitair contactcenter kunnen hun stem uitbrengen over het bovenstaande resultaat van de onderhandelingen. Je kunt hier je stem uitbrengen! Let op, de stemming sluit op dinsdag 7 november 2023.”

Huh? Zijn de leden van Qlix nu wél of níét akkoord met de nieuwe cao?

We hebben Qlix om een reactie gevraagd. Ron Harmsen (bestuurder) reageert als volgt op onze vragen: “De situatie rond de cao Facilitaire contactcenters is als volgt: Qlix, CNV en FNV hebben een eindbod van de WFC ontvangen. Dat eindbod is kennelijk door de WFC en/of de redactie van Ziptone bestempeld als een onderhandelingsresultaat. Daarvan is alleen geen sprake, er is niets ondertekend door de onderhandelaars.”

“Het eindbod is door Qlix aan de leden voorgelegd en zij konden daar vervolgens voor of tegen stemmen, tot 7 november 2023”, gaat Harmsen verder. “De uitkomst van die stemming wordt begin volgende week bekendgemaakt.” Harmsen verwijst naar de website van Qlix voor een verdere toelichting en nuancering van zaken.

Naast Qlix, zijn ook de FNV en CNV in overleg met hun achterban naar aanleiding van het eindbod van de WFC.

Reactie vanuit de WFC

“Het is correct dat er nog niets is ondertekend, wat betekent dat er nog geen cao is”, laat Norbert van Liemt, lid van de WFC, weten aan de redactie. “Overigens suggereren we dat ook niet. Laten we wegblijven van een discussie via de media. Aangezien de onderhandelingen zijn gevoerd met drie bonden, spreken we enerzijds van een onderhandelingsresultaat, zoals Qlix dit ook noemt op hun site, en anderzijds van een eindbod voor de CNV en FNV. Niet iedere bond is namelijk even enthousiast over de uiteindelijke voorwaarden die zouden moeten leiden tot een nieuwe cao. Mooi om te lezen dat Qlix in haar ledencommunicatie de door hun genoemde afspraken als positief beoordeelt.”

“De klantadviseurs gaan er voor het tweede jaar op rij aanzienlijk op vooruit”, gaat hij verder. “Zo zijn de ondergrenslonen per 1 januari dit jaar verhoogd met 16 procent. Dezelfde ondergrenzen zullen, in geval van een nieuwe cao, per 1 januari 2024 met 15.6 procent verhoogd worden. Wederom een mooie ontwikkeling voor de klantadviseurs. Daarnaast maken we in de nieuwe cao afspraken op het vlak van opleiding en ontwikkeling, functiewaardering, uitbreiding van de werkingssfeer per 1-1-2025, de erkenning en beloning voor de klantadviseurfunctie (en rol) en het besluit om in 2025 een nieuw PA-model in de cao op te nemen.”

“In geval van een definitief akkoord, streven we ernaar de cao nog voor de Kerst te ondertekenen. Om vervolgens het AVV-traject op te starten, zodat de nieuwe voorwaarden wederom voor de gehele facilitaire sector gaan gelden”, aldus Van Liemt.

Individuele PA-verhoging

Volgens de FNV is geen cao beter voor de werknemer dan het cao-eindbod dat er nu ligt, onder andere door het schrappen van de PA-beoordeling. Volgens Qlix moeten er afspraken worden gemaakt over een nieuwe methode voor individuele PA-verhoging. Harmsen: “De PA-beoordelingsmethode die is opgenomen in de cao is bedoeld om de medewerker een individuele verhoging toe te kennen op basis van zijn beoordeling. Om die verhoging te berekenen is in de cao een ingewikkelde formule opgenomen die gekoppeld is aan de indexatie/stijging van het wettelijk minimumloon.”

“Normaal gesproken is die enkele procenten per jaar”, gaat Harmsen verder. “En daar zit hem juist de kneep, zowel op 1 januari 2023 als op 1 januari 2024 is/wordt het wettelijk minimum uurloon fors extra verhoogd. Mogelijk gaat dat het komende jaar nogmaals gebeuren. Als gevolg daarvan werkt de formule niet meer, de verhoging valt daardoor hoger uit dan ooit bedoeld. In het overleg is door Qlix als voorwaarde gesteld dat er de komende tijd afspraken worden gemaakt over een nieuwe methode voor de individuele PA-verhoging, die zal worden ingevoerd per 1 januari 2025.”