Woordenboek

Klantcontact Quiz

De Klantcontact Quiz is een gratis (online) evenement waarbij klantcontact medewerkers op basis van een spelelement worden getoetst en getraind op vaardigheden.

De Klantcontact Quiz is een initiatief van uitzendbureau Inspire Group in samenwerking met TKC.

Doelstelling van het evenement is om het werken in de klantcontactsector op een positieve manier te belichten. Bijkomend voordeel voor de deelnemende werkgevers is dat zij hiermee een mooie tool in handen hebben om medewerkers op een leuke manier meer kennis bij te brengen van het vak.

Deelname is kosteloos en wordt mogelijk gemaakt door sponsoren.

Meer informatie over dit evenement is te vinden op de website.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z