Woordenboek

ISDN

Integrated Services Digital Network (ISDN) is een vorm van digitale telefonie. Het is de opvolger van het analoge POTS. Met ISDN kunnen over de bestaande koperen tweedraadsverbinding op wijkniveau meer gegevens worden getransporteerd dan doorgaans met POTS (Plain Old Telephony System) (soms ook wel foutief PSTN genoemd) mogelijk is. ISDN wordt ook wel Annex-B telefonie genoemd. De Engelse betekenis staat grofweg voor ‘dienstintegrerend digitaal netwerk’. Dat betekent dat men niet voor iedere dienst een eigen net nodig heeft maar dat het net in staat is verschillende diensten af te handelen. Over hetzelfde netwerk kunnen niet alleen telefoongesprekken maar ook video- en datadiensten (Teletex, Datex, Telefax, Telemetrie, …) gevoerd worden. Omdat ISDN in tegenstelling tot een analoge aansluiting de data digitaal over de lijn stuurt, kan de capaciteit van de leiding beter benut worden. Een ISDN verbinding bestaat uit kanalen: B-kanalen waarover de ISDN-gebruiker communiceert, en één D-kanaal waarover de centrale met de aanwezige ISDN apparatuur onderhandelt. Iedere lidstaat van de Europese Unie beschikt over een ISDN-telecommunicatieinfrastructuur; zo is in België en Nederland ISDN landelijk leverbaar. ISDN geniet een relatief grote populariteit in Nederland, waar ISDN zo’n 20% van de aansluitingen uitmaakt. In België is het aantal ISDN-aansluitingen bij particulieren wegens een ongunstige prijsstelling wat laag gebleven, maar is het bij zakelijke klanten wel populair, waardoor het totaal aandeel van ISDN-lijnen zo’n 17% is. Het grootste aantal ISDN-aansluitingen vindt men in Duitsland, waar ISDN ongeveer een derde van het aantal aansluitingen uitmaakt. Dit is ook zo’n eenderde van het aantal aansluitingen wereldwijd. (bron: Wikipedia)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z