Woordenboek

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

FTR

In veel customer contactorganisaties speelt het een belangrijke rol: ‘do it right the first time’. Maar die insteek wordt nogal eens verward met ‘First Time Resolution’. En er ontstaat nog meer verwarring als de scheiding tussen de eerste en tweede lijn ter sprake komt. Wat is nu wat en hoe organiseer je een en ander? In één keer goed Het ‘First Time Right’ -principe komt voort uit Six Sigma, een methodiek die erop gericht is meer grip te krijgen op processen. In plaats van achteraf met fouten geconfronteerd te worden, ligt bij Six Sigma de focus op het voorkómen van fouten: ‘do it right the first time’. Dit is belangrijk omdat elke gemaakte fout kostbaar ‘rework’ veroorzaakt en direct gevolgen heeft voor de mate van klanttevredenheid. Sturen op kwaliteit In de praktijk gaat bij veel organisaties nogal wat fout op dit vlak. Een probleem wordt bijvoorbeeld maar gedeeltelijk opgelost, of er wordt iets opgelost dat helemaal geen probleem is. Het is dan ook van groot belang dat een callcenter medewerker in één keer de goede analyse van een klantvraag maakt. Op basis daarvan kan hij direct de juiste processen in gang zetten. Het sturen op de kwaliteit van die processen neemt daarbij een belangrijke plaats in. Eén contact Bij ‘First Time Resolution’ draait het om iets anders. Bij dit principe gaan we er vanuit dat we klanten in één keer van dienst kunnen zijn. We hoeven ze niet nogmaals te benaderen om informatie op te vragen en klanten hoeven al helemaal niet zélf een tweede keer contact op te nemen. Onderzoek heeft aangetoond dat elke keer dat een klant moet bellen over dezelfde vraag, de klanttevredenheid met 15% afneemt. ‘First Time Resolution’ vertaalt zich dan ook direct door naar het aantal tevreden klanten, maar ook naar de hoogte van het contactaanbod. Eerste én tweede lijn Leiden ‘First Time Resolution’ en ‘First Time Right’ ertoe dat de eerstelijn medewerker ook al het werk moet doen? Nee. Het betekent slechts dat we een klant niet vermoeien met stappen die we intern moeten nemen. Soms kan een medewerker uit de eerste lijn hiervoor zorgen, maar voor hetzelfde geld is het vanuit efficiency oogpunt verstandiger werk te verplaatsen naar de tweede lijn. Of naar een rustiger tijdstip. En wat te denken van taken die in de toekomst uitgevoerd moeten worden? Voor de klant is het allemaal niet van belang. De medewerker zorgt ervoor dat hij in het eerste contact alle benodigde gegevens opvraagt, van de benodigde vervolgstappen merkt de klant verder niets. Analyse en processen Om ‘First Time Resolution’ en ‘First Time Right’ goed toe te passen in de praktijk, is het van essentieel belang dat een afdeling klantenservice een klantcontact goed analyseert en dat de bedrijfsprocessen op orde zijn. Bron: www.morphis.net