Woordenboek

Call Load

De average handle time maal het volume aan gesprekken per tijdseenheid vormt de call load. Vaak wordt de call load gemeten per half uur. Bron: Call Center Society

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z