16 mei 2023

KSF: “Betaal medewerkers vanaf moment dat werk aanvangt”

Teleperformance, het facilitaire callcenter dat zich al jaren profileert met het predictaat ‘Great Place To Work’, is ter verantwoording geroepen door een van zijn medewerkers. Want jarenlang stelselmatig en verplicht 10 minuten vóór aanvang van je shift inloggen? Daar mag wat tegenover staan, vond hij. En terecht, zo oordeelde het gerechtshof in Den Haag in een hoger beroep nadat eerder de kantonrechter tot eenzelfde conclusie was gekomen.

person wearing brown and white watch

Dwingende regel

Het callcenter zag het anders. Zij beschouwden de 10 minuten niet als werktijd. Hun eigen ‘planningsregels’ zijn tegelijkertijd wel dwingend. ‘[…] om 09.00 uur beginnen betekent dat je exact om 09.00 uur klaar zit om je eerste call aan te nemen dan wel te maken. Meld je daarom altijd 10 minuten voor aanvang van je dienst bij je supervisor, dan ben je nooit te laat […]’ is daarin te lezen. De social talk en het toiletbezoek die ook in deze tijd vallen, maakten dat ze niet onder betaalde werktijd hoefden te vallen. De Haagse kantonrechter zette die argumentatie vorig jaar al in het no-go hoekje. Het ging immers om ‘een opdracht van werkgever en derhalve werktijd’. Hiertegen kwam de facilitaire callcentergigant dus in het verweer.

Stevig prijskaartje

Een duur verweer, blijkt nu. Want vroeg de medewerker aanvankelijk om een tegemoetkoming van ‘slechts’ 1.600 euro, schroeft het gerechtshof dit bedrag op naar 2900 euro voor ‘achterstallig salaris, vakantiegeld, wettelijke verhoging en incassokosten’. Bovendien heeft zij verordend dat de medewerker nog 800 euro juridische kosten vergoed moet krijgen. Een stevig prijskaartje dat grote aantallen (oud)collega’s in de nabije toekomst wellicht ook graag aan hun gederfde inkomsten gaan hangen.

Reactie KSF

Bij monde van directeur Roel Masselink reageert de KSF op de uitspraak: “KSF vindt dat medewerkers moeten worden betaald voor het werk dat zij voor hun werkgever verrichten en ook vanaf het moment dat het werk aanvangt. In principe is dat vanaf het moment dat je inlogt. Waar werkgever en werknemer daarover van inzicht verschillen, is het begrijpelijk dat men de rechter vraagt om duidelijkheid. Het is dan aan hem of haar om op basis van feiten en omstandigheden een juridisch oordeel te vellen. Als Klantenservice Federatie vinden wij het vooral belangrijk dat er respectvol wordt omgegaan met medewerkers en dat begint met de zorg voor  goede arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden.”