18 juli 2023

Blooper: DigiD telefoonnummers tijdelijk offline door onbetaalde factuur

Foutje, bedankt! Tijdens de storing van DigiD begin maart is de helpdesk voor veel mensen niet bereikbaar geweest. Ondanks meerdere herinneringen was de factuur aan de ACM niet betaald, laat staatssecretaris Van Huffelen weten in een brief aan de Tweede Kamer. Dat resulteerde in opgezegde DigiD telefoonnummers.

DigiD telefoonnummers waren tijdelijk offline door een onbetaalde factuur aan  de ACM, laat staatssecretaris van Huffelen weten.

DigiD telefoonnummers onbereikbaar

Op 1 maart begon de mogelijkheid om belastingaangifte te doen voor het jaar 2022, wat massaal werd gedaan. Helaas was het door een storing bij DigiD moeilijk of zelfs onmogelijk om bij de Belastingdienst in te loggen. Volgens Van Huffelen was de DigiD-storing het gevolg van een combinatie van menselijke fouten. Er was een verkeerde technische instelling ingesteld, waardoor de verbindingen met DigiD onbedoeld werden beperkt.

Bovendien zorgde een fout in de DigiD-app voor extra verbindingspogingen, terwijl één poging voldoende zou zijn geweest. Voor het eerst was het verplicht om bij de belastingaangifte in te loggen via de DigiD-app of sms-code. Veel burgers besloten op 1 en 2 maart hun DigiD-app te activeren. Terwijl er op 1 maart 2022 nog 20.000 activaties waren, waren er dit jaar bijna 88.000 op 1 maart.

Niet betaalde factuur

De Belastingdienst hanteert ‘gedoseerde toegang’ tijdens drukke periodes. Op 1 maart bleek deze toegang onverwacht alleen te werken voor aanvragen via de website en niet voor de app van de Belastingdienst. Hierdoor bleven burgers proberen in te loggen via de app, waardoor het aantal verbindingsverzoeken hoog bleef. Nadat op 2 maart de verkeerde technische instelling was ontdekt en hersteld, kon DigiD weer normaal worden gebruikt. Daarnaast werd er in maart een nieuwe versie van de DigiD-app gelanceerd.

De telefoonnummers die de helpdesk van DigiD gebruikt worden ingekocht bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Ondanks meerdere betalingsherinneringen was een factuur van de ACM niet betaald. Daardoor was de helpdesk op 1 en 2 maart niet bereikbaar, oeps. Na contact tussen Logius en de ACM was de helpdesk op 2 maart weer bereikbaar op de gebruikelijke nummers.

Nieuwe maatregelen

Om toekomstige storingen en onbereikbaarheid te voorkomen, heeft Logius verschillende maatregelen aangekondigd. Zo zullen facturen voor belangrijke telefoonnummers voortaan op tijd worden betaald en wordt onderzocht hoe de beschikbare capaciteit van DigiD optimaal kan worden benut. Bij het testen van DigiD zal rekening worden gehouden met grotere aantallen gebruikers die inloggen, passend bij het verwachte gebruik.

Staatssecretaris Van Huffelen heeft aangegeven alles te zullen doen om herhaling in de toekomst te voorkomen en benadrukte dat hoewel ernstige problemen zijn uitgebleven, een storing op deze schaal bijzonder vervelend is.