27 februari 2023

Koningin Máxima aan de slag in klantcontactcentrum

Koningin Máxima liep vorige week een ochtend mee bij het Klantcontactcentrum van het Tijdelijk Noodfonds Energie in Den Haag. Dit fonds steunt kwetsbare huishoudens die door de hoge energieprijzen in financiële problemen komen.

Koningin Máxima in gesprek met de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, Carola Schouten over de aanpak van problematische schulden. Beeld: © Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid/Martijn Beekman

Máxima hoorde er uit eerste hand hoe de gesprekken verlopen met mensen die door de hoge energierekening in de problemen komen. Ze sprak er met medewerkers van het klantcontactcentrum over hun ervaringen met de intakegesprekken en luisterde mee met telefoongesprekken van mensen die hulp zoeken.

Het Tijdelijk Noodfonds Energie startte op 7 februari en is een initiatief – en wordt gesteund door – meerdere energiemaatschappijen, de Nederlandse Schuldhulproute en SchuldenlabNL. De overheid draagt bij met een subsidie van 25 miljoen euro. Het doel van het fonds is om te voorkomen dat huishoudens (verder) in problematische schulden raken.

Máxima zet zich op meerdere fronten in voor mensen die het financieel niet makkelijk hebben. Zo was ze vorig jaar aanwezig bij de presentatie van een ‘actieplan tegen energiearmoede’. En is ze erevoorzitter van Stichting SchuldenlabNL, dat in 2018 is opgericht met als doel om Nederland schuldenzorgvrij te maken.

Verder lezen