Woordenboek

Service Level

Het Service Level is een vastgesteld percentage waarin wordt aangegeven hoeveel procent van de gesprekken binnen welke tijd moeten worden aangenomen (vb. 80% binnen 20 seconden).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z