Woordenboek

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Average Speed of Answer

De Average Speed of Answer (ASA) is een prestatie indicator voor de bereikbaarheid van een call center.De average speed of answer is de gemiddelde antwoordsnelheid bepalend voor een wachtrij. Hiermee is de ASA een maatstaf die aangeeft hoe snel gesprekken worden aangenomen, met andere woorden een indicatie van hoe lang bellers moeten wachten alvorens verbinding te krijgen met een agent.