Wim Vintges weer eindverantwoordelijk voor Call-IT Nederland

by Klantcontact

Wim Vintges weer eindverantwoordelijk voor Call-IT Nederland

by Klantcontact

by Klantcontact

004eae9Per 1 april jl. is Wim Vintges weer aangesteld als Algemeen Directeur Call-IT in Nederland. Vintges vervulde eerder deze rol. Vintges startte in 1999 als commercieel eindverantwoordelijke bij Call-IT en bekleedde na de overname van Call-IT door het beursgenoteerd USG People (o.a. Start People en Unique) in 2001, de positie van concern directeur van Call-IT in de Benelux.

Call-IT is gespecialiseerd in het verlenen van een breed pakket aan kennisintensieve customer care diensten. Actief vanuit vier locaties in de Benelux, handelt Call-IT jaarlijks vele miljoenen klantcontacten af (zowel B2B als B2C), binnen uiteenlopende bedrijfssectoren, met als doel alle klantcontacten op professionele wijze af te handelen.

Alle Call-IT locaties: Eindhoven (NL), Weert (NL), Brussel (B) en Oostende (B), zijn onderling met elkaar verbonden, waardoor één grote virtuele dienstverlener is ontstaan, met circa 600 medewerkers.

De directieverantwoordelijkheid voor Call-IT Benelux is het afgelopen jaar gesplitst geweest, waarbij Joop de Graaff ad interim de rol van Algemeen Directeur Call-IT in Nederland vervulde en Wim Vintges de rol van Algemeen Directeur Call-IT in België.

Vanaf 1 april zijn deze verantwoordelijkheden dus weer gecombineerd. Voor Klantcontact.nl sprak ik Wim Vintges over de achtergronden van deze ontwikkeling: “De afgelopen 15 maanden heb ik mij 100% kunnen focussen op de activiteiten van Call-IT in België en hebben we de geplande personele expansie kunnen realiseren. Gezien het feit dat Call-IT de dienstverlening voor meerdere grotere grensoverschrijdende opdrachtgevers verzorgt, alsmede vanuit onze locatie Weert zowel de Nederlandse en Belgische markt wordt bewerkt, is het logisch en wenselijk de aansturing van de activiteiten weer te centraliseren. Call-IT is een ambitieuze organisatie en wil enerzijds haar marktaandeel met kennisintensieve projecten vergroten en anderzijds als enabler voor de zusterorganisaties van USG People optreden. We focussen ons verder op project sourcing, daar in dit marktsegment onze toegevoegde waarde optimaal tot zijn recht komt. We hebben zeker niet de ambitie de grootste te worden in facilitair contactcenterland maar wel een organisatie te zijn waar kwaliteit centraal staat voor een marktconforme prijs. Voor een nichespeler als Call-IT, is ondanks alle bewegingen naar off- en nearshore, altijd plaats.”

Fun Zeegers

Human Resources
Top