Partnership

Partnership

by Erik Bouwer

Klantcontact.nl is hét online vakmedium voor de klantcontactprofessional.

Klantcontact.nl informeert en inspireert via nieuwsberichten, interviews, analyses en achtergrondartikelen op het gebied van customer service, HR en technologie. Klantcontact.nl brengt dagelijks nieuws en achtergrondartikelen over ontwikkelingen, trends en visies. Het vakmedium is ‘online only’, laagdrempelig, kritisch en flexibel.

Kennispartners

Klantcontact.nl biedt ruimte voor bijdragen vanuit zowel de vraag- als de aanbodzijde van de klantcontactsector. Klantcontact.nl werkt hiertoe samen met geselecteerde kennispartners. Kennispartners zijn toonaangevende spelers in de markt van klantcontact en customer experience. Kennispartnerships zijn maatwerk-samenwerkingsverbanden die leiden tot relevante en actuele artikelen, cases, interviews, best practices en opiniestukken. De inhoudelijke kwaliteit van content wordt bewaakt door de redactie. Klantcontact.nl streeft naar een gelijkmatige verdeling van partners over de verschillende kennisdomeinen.

Meer weten?

Wilt u zichtbaar zijn als expert in uw eigen domein, neem dan contact met ons op voor meer informatie of vraag de tarievenkaart aan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Top