We bellen en e-mailen vaker met de huisarts

We bellen en e-mailen vaker met de huisarts

by Klantcontact
13 september 2018

Het aantal e-mail- en telefoonconsulten met huisartsen in Nederland is in de afgelopen jaren fors gestegen. Dat blijkt uit de recente publicatie Inzichten in de huisartsenzorg van Vektis Intelligence.  

Het aantal consulten per e-mail bedroeg in 2012 nog bijna 85 duizend. Vijf jaar later mailden we gezamenlijk maar liefst voor ruim 336 duizend consulten per jaar met de huisarts. Ook het aantal telefonische consulten bij de huisarts is fors gestegen, met ruim 2,5 miljoen consulten in 5 jaar tijd. In 2012 waren dit er nog 17,9 miljoen, en in 2017 ruim 20,5 miljoen.

Aantal e-mailconsulten 2012-2017

Aantal telefonische consulten 2012-2017

Op basis van het marktonderzoek komt Vektis Intelligence tot meer bevindingen:

  • Terwijl het klantcontact almaar toeneemt, neemt het aantal huisartsen geleidelijk af.
  • In 2017 zijn er nog 9.039 declarerende huisartsen in Nederland.
  • Jongere huisartsen zijn vaker een vrouw.
  • Het aantal ingeschreven verzekerden per huisarts is iets toegenomen.
  • Vrouwen komen vaker bij de huisarts dan mannen.
  • Het aantal huisartsenpraktijken met een praktijkondersteuner ggz blijft stijgen.
  • Huisartsen verlenen ruim 540.000 keer intensieve zorg.
  • Met ruim 800 miljoen dagdoseringen worden middelen die de bloeddruk reguleren het meest voorgeschreven.
  • De kosten van huisartsenzorg bedragen ruim 2,7 miljard euro.

 

Lees ook PIEKEN BEZORGEN GEEN HOOFDBREKENS DOOR DIGITALISERING

 

 

 

Customer Experience
Top