Vijf ziekenhuizen kartrekkers in digitalisering

Vijf ziekenhuizen kartrekkers in digitalisering

by Klantcontact
12 juli 2018

Alleen door een vlekkeloze data-uitwisseling tussen zorgaanbieder en zorgconsument is de kostenstijging van de zorg een halt tot te roepen. Hierdoor kan de burger de baas worden van zijn eigen medisch dossier, bepaalt hij zelf welke zorgverleners toegang krijgen tot zijn medische data en kan een deel van de zorg buiten het ziekenhuis plaatsvinden. Aan dit scenario werkt het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in Den Bosch momenteel, blijkt uit een publicatie van het Economisch Bureau van ABN Amro.

Het JBZ beschikt inmiddels over een eigen patiëntportaal, diverse zorgapps en experimenteert met videoconsulten. Daarmee is het ziekenhuis een digitale koploper.  Volgens raad van bestuurslid Marcel Visser kan het ziekenhuis nu alle aandacht op technologische vernieuwing richten, vanwege een solide basis.

“In onze sector zijn de investeringen primair gericht op het gezond houden en maken van mensen. Het efficiënter maken van ons contact met nieuwe technologie heeft minder prioriteit gehad. Terwijl er al zoveel technisch mogelijk is. We krijgen meer en meer discussies hierover met patiënten. Ze pikken het steeds minder en dat is wat mij betreft een punt van aandacht.”

Hoe doe je dat?

“Je zult de zorgexperts op hun eigen gebied moeten overtuigen dat digitalisering niet alleen voor de klant, maar ook voor henzelf tal van voordelen biedt. Alleen dan gaat het werken. Het gebruik van technologie moet een logisch onderdeel worden van het dagelijkse werk. En dan bedoel ik naast medische technologie ook digitale communicatie met patiënten. Als je tot een gezamenlijke droom komt, komt het tot uitvoering.”

Voorbeeld hiervan is de digitale vragenlijst in het patiëntportaal. Die is ontwikkeld door de medici, verpleegkundigen en cliëntenraad. De patiënt vult de vragenlijsten thuis in, wat tijd en geld bespaart in de spreekkamer.
Een ander voorbeeld is de app die het JBZ bouwde voor zwangere vrouwen. Hiermee kan de doelgroep ook buiten reguliere ziekenhuistijden vragen stellen aan zorgverleners. Gemiddeld komt er slechts één vraag per nacht binnen. Maar het feit dat het kan, blijkt voor gemoedsrust te zorgen.

Digitaal en deelbaar

Volgens de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens moeten zorgconsumenten in juli 2020 hun medische gegevens elektronisch op kunnen vragen en beheren. Medische gegevens moeten dus digitaal en deelbaar zijn.“Het probleem dat moet worden opgelost, is drieledig”, zegt hoofd van de medische ict-afdeling Guido Zonneveld.

“Veel automatisering is tot nu toe niet gericht op delen met de mensen buiten het ziekenhuis. En niet alle informatie die erin staat, is voor iedereen begrijpelijk. En om het delen van informatie goed te laten werken, moet je voor veel ziektebeelden ook nog eens informatie van verschillende afdelingen en zorgverleners aan elkaar knopen. Lang niet alle informatie is op dit moment gestandaardiseerd.”

Nieuwe spelers

Het ziekenhuis hoopt snel klaar te zijn voor de komst van nieuwe, datagedreven, spelers op de zorgmarkt. “We weten niet precies wie dat zullen zijn of wat mensen straks allemaal met hun data gaan doen”, zo stelt Visser, “maar het is goed voor te stellen dat je straks in het JBZ een CT-scan laat maken en dat sommige patiënten deze foto’s voor een gering bedrag laten analyseren door een gespecialiseerd bedrijf in de VS. En misschien willen mensen straks Google of Apple wel toestemming geven om hun medisch dossier te beheren en proactief gezondheidsadviezen te geven.”

Het JBZ werkt via actief samen met andere middelgrote ziekenhuizen om de technologische vernieuwing te versnellen en daardoor patiënten merkbaar betere zorg te leveren. Sinds 2017 bestaat dit mProve-netwerk naast het JBZ uit het Albert Schweitzer ziekenhuis (Dordrecht), Isala (Zwolle), Máxima Medisch Centrum (Veldhoven) en Rijnstate (Arnhem).

Lees ook Digitaal transformeren, een hele kunst

 

Technologie
Top