“Toezichthouder moet klantacceptatie verrichten”

“Toezichthouder moet klantacceptatie verrichten”

by Klantcontact
13 september 2018

Nu een aantal grootbanken heeft gefaald bij de acceptatie van nieuwe klanten, willen de banken de voor hen verplichte controle op cliëntacceptatie uitbesteden aan één centrale partij. Gedacht wordt aan een betrouwbaarheidskeurmerk voor nieuwe klanten. Dat meldt het FD. De banken hopen dat hun toezichthouders instemmen met zo’n gezamenlijke check, waarna de klant wel of niet tot het financieel stelsel wordt toegelaten.

Volgens de banken is dit effectiever dan wanneer elke bank afzonderlijk zo’n controle uitvoert. Het initiatief is een reactie op wat de Nederlandse banken zien als een steeds uitgebreider wordende taak van controle op criminele geldstromen.

Steeds meer risicoklanten

Het aantal digitale transacties stijgt aanzienlijk en dit geldt ook voor het aantal risicoklanten. Banken moeten dus steeds meer en geavanceerder controlewerk verrichten. De gevolgen zijn groot, indien de controle niet safe verloopt. Zo moesten ING en Rabobank dit jaar meer dan €1 miljard aan boetes en schikkingen betalen, nadat was gebleken dat hun controle op witwassen en terrorismefinanciering faalde.

“Klantacceptatie is een enorm ingewikkeld proces om zeker te stellen wie de klant nu precies is en wat er allemaal achter zit, zeker bij een bedrijf”, meent bestuursvoorzitter Wiebe Draijer van Rabobank. “Elke bank doet dat telkens weer opnieuw. Het is verstandiger klantacceptatie voortaan op één plek te doen en het zou logisch zijn dat ook de overheid daar een rol in speelt. Klanten worden daar dan gescreend en krijgen een stempel waarmee je bij alle banken terecht kan.”

Toezichthouder De Nederlandsche Bank heeft kennis genomen van het plan en staat er ‘welwillend’ tegenover. Van een concrete uitwerking is vooralsnog geen sprake.

 

Lees ook BOVENGEMIDDELDE SCORES VOOR DE VOLKSBANK

 

Technologie
Top