SER-advies maakt uitzendwerk fors duurder

SER-advies maakt uitzendwerk fors duurder

by Klantcontact
7 juni 2021

Afgelopen week presenteerde de Sociaal-Economische Raad (SER) een rapport met daarin een langetermijnadvies voor het nieuwe kabinet. In het rapport geeft de SER aan welk kant het op moet met de regels rond werk. De SER bestaat uit werkgevers, vakbonden en kroonleden (experts). De kern van het advies komt neer op het inperken van uitzendarbeid en verhoging van het minimumloon.

Dat laatste zou goed nieuws zijn voor de klantcontactsector, het eerste wellicht minder. Er staan ook behoudende adviezen in, zoals ontslagbescherming en twee jaar doorbetaling bij ziekte. 18 juni wordt het definitieve rapport gepresenteerd, daarin is dan ook alle feedback van de achterban in verwerkt.

De SER beschouwt het uitzendwerk als iets dat bedoeld is voor het opvangen van pieken, maar niet als middel voor loonkostenvoordeel.

Het SER-advies is een vervolg op het rapport van de commissie-Borstlap. Strekking van die commissie: flexwerk ‘minder flex’ maken en versoepeling van het ontslagrecht. De SER houdt daar juist aan vast. De SER beschouwt het uitzendwerk als iets dat bedoeld is voor het opvangen van pieken, maar niet als middel voor loonkostenvoordeel. Daarom wil de SER dat uitzendkrachten eerder recht krijgen op een vast contract bij het uitzendbureau en moeten de secundaire arbeidsvoorwaarden vanaf de eerste werkdag overeenkomen met werknemers van de inlener. Wel mogen ze van de SER later beginnen met pensioenopbouw, al pleit de SER voor een hogere pensioenpremie en dat maakt uitzendwerk fors duurder. Ook moeten oproepcontracten en nulurencontracten plaats maken voor basiscontracten met een vastgelegd minimaal aantal werkuren per kwartaal. Scholieren en studenten mogen nog wel gebruikt worden voor oproepcontracten.

Featured, Human Resources

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Top