“Robots maken werkplek interessanter”

“Robots maken werkplek interessanter”

by Klantcontact
16 februari 2018

Mensen lijken weinig angst of afkeer te kennen voor de opkomst van robotcollega’s zo blijkt uit een nieuw wereldwijd onderzoek  van softwareleverancier Pegasystems. Voor de studie werden wereldwijd 845 senior executives ondervraagd uit de financiële sector, productiebedrijven, telecom en media, overheid en detailhandel. Concluderend: de werkplek van de toekomst wordt interessanter door toepassing van artificial intelligence.

Laat die robotcollega’s maar komen, zo valt uit het onderzoek op te maken. Maar liefst 88 procent van de respondenten heeft er geen enkele moeite mee. Binnen 20 jaar gaan we samenwerken met intelligente machines, verwacht meer dan tweederde. De administratieve functies komen voor rekening van AI, waardoor medewerkers zich kunnen ontplooien op andere werkterreinen.

De respondenten zien nog meer voordelen gloren aan de horizon:

  • flexibelere werktijden;
  • afwisselender en lonender werk;
  • meer verantwoordelijkheid;
  • en AI voorziet in oplossingen voor problemen, waardoor niet meer hoeft te worden doorverwezen.

Klantgerichte functie

Machines leggen het af bij banen die emotionele intelligentie, beoordelingsvermogen en cultureel inzicht vereisen. Machines gaan klantgerichte functies niet vervangen, verwacht slechts 41 procent.
Maar 77 procent denkt wel dat AI de komende vijf jaar standaard zal worden ingezet voor suggesties over de next-best-action aan klantenservicemedewerkers.

Robot als manager

Mensen willen zelf de regie houden over de inzet van intelligente machines. Vier van de vijf respondenten geeft aan zich ongemakkelijk te voelen bij een intelligente machine als leidinggevende. Maar toch: 78 procent heeft hier minder moeite mee bij volledige transparantie en controle op de wijze van besluitvorming.

“Intelligente machines maken de mens niet ondergeschikt of overbodig, toont dit onderzoek aan. Angst hierover is onterecht”, stelt Derk-Jan Brand, Managing Director Benelux Nordics bij Pegasystems. “Langzaam groeit het besef dat AI en robotic process automation van toegevoegde waarde kunnen zijn. Door mens en machine zij aan zij te laten samenwerken en in te zetten als aanvulling op, en niet als vervanging van, zijn organisaties operationeel slimmer, efficiënter en effectiever. Tegelijkertijd levert het voor de werknemers meer lonende en bevredigende banen op.”

Lees ook DELFTSE VIRTUELE COACH HELPT PATIËNTEN MET TRAUMA

 

Human Resources
Top