Regionale 112-meldkamers zeer kwetsbaar

Regionale 112-meldkamers zeer kwetsbaar

by Klantcontact
9 september 2019

De zestien regionale meldkamers, die gekoppeld zijn aan de 112-centrale van de Landelijke Eenheid van de politie in Driebergen, werken verre van optimaal. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid en Agentschap Telecom. 

De voornaamste conclusie van de Inspectie en het Agentschap is dat de verantwoordelijken voor de taakuitvoering van de regionale meldkamers nauwelijks maatregelen hebben genomen om de continuïteit van personeel, locatie en techniek voldoende te waarborgen. De landelijke 112-centrale heeft dat wel in voldoende mate gedaan, aldus een brief van Ferd Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid, in reactie op het rapport Continuïteit van meldkamers. Op dit moment worden meldkamers stapsgewijs samengevoegd, een traject dat al in 2010 is gestart.

Er is op veel plekken te personeel beschikbaar, waardoor er een groot risico op overbelasting is. Grapperhaus gaat eerst een werkdrukmeting uitvoeren, maar stelt in zijn brief dat een aantal meldkamers al langere tijd te maken heeft met tekorten aan gekwalificeerd personeel . Uitstroom, krapte op de arbeidsmarkt, moeilijk vervulbare vacatures, specifiek benodigde competenties en lange wervingsprocedures zitten in de weg, aldus de minister.

Daarnaast zijn er verschillende meldkamers, zoals voor politie, de regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s) en de brandweer, die elk verschillende problemen hebben, soms tot op regionaal niveau. Soms is de ICT op orde, maar ook wordt er gewacht op de op handen zijnde samenvoeging af en wordt niet geïnvesteerd in vernieuwing. Bij vier van de zestien regionale locaties is de ICT geheel of gedeeltelijk verouderd of economisch afgeschreven. Door gebrek aan standaardisatie in ICT kunnen meldkamers bij lokale overbelasting elkaars taken maar gedeeltelijk overnemen. Ook zijn niet alle locaties goed in staat om te gaan met calamiteiten, wat routeringsproblemen oplevert. Oorspronkelijk waren er 26 meldkamers, die uiterlijk in het derde kwartaal van 2022 geïntegreerd moeten zijn tot tien nieuwe regionale vestigingen.

Grapperhaus stelt dat door alle partijen (de politie, de veiligheidsregio’s, Ambulancezorg Nederland en de Koninklijke Marechaussee) de nodige slagen moeten worden gemaakt om de noodzakelijke continuïteit beter te borgen.

Technologie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Top