Ook harmonisatie uitzend-cao’s maakt uitzendkracht duurder

Ook harmonisatie uitzend-cao’s maakt uitzendkracht duurder

by Klantcontact
7 augustus 2019

Niet alleen de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans, maar ook de harmonisatie van de cao’s van ABU en NBBU zal leiden tot hogere kosten voor uitzendkrachten. Dat valt af te leiden uit een toelichting op die harmonisatie van Jose Bokhorst, managing director van Walters People in een artikel op AllesoverHR.

De cao’s van de ABU en de NBBU worden per 30 december 2019 samengevoegd tot één nieuwe, vereenvoudigde cao voor alle uitzendkrachten in Nederland. Vanaf dat moment zullen alle 850.000 uitzendkrachten die jaarlijks werkzaam zijn in Nederland onder dezelfde arbeidsvoorwaarden aan de slag gaan, ongeacht via welk uitzendbureau ze werken.

De NBBU en ABU zijn brancheorganisaties van Nederlandse uitzendbureaus. De NBBU ivertegenwoordigt het midden- en kleinbedrijf, de ABU is er voor ondernemingen in de flexbranche. Tot nu werkten deze twee brancheorganisaties met verschillende cao’s.

Einde sluiproute om lonen laag te houden

Uitzendkrachten bouwen onder de nieuwe cao sneller rechten op in de sfeer van arbeidscontacten. Daarnaast telt in de nieuwe cao ook werkervaring mee bij de bepaling van de salarisschaal. Daarmee vervalt voor inleners de mogelijkheid om de salarissen van uitzendkrachten kunstmatig laag houden door de uitzendkracht via verschillende uitzendbureaus in te schakelen. “Er zullen bedrijven zijn die er onder de nieuwe cao voor kiezen om steeds nieuwe uitzendkrachten in te zetten, om niet te betalen voor opgedane werkervaring,” aldus Bokhorst in het artikel.

De nieuwe regel betekent dat uitzendorganisaties het arbeidsverleden van kandidaten nog beter moeten registreren en controleren. Ook moeten zij erop toezien dat werkgevers de juiste gegevens over de arbeidsvoorwaarden voor vaste werknemers aanleveren. Dit zorgt ervoor dat uitzendkrachten deels dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als de vaste werknemers in de organisatie; denk aan toeslagen voor lichamelijk zwaar werk en een vergoeding voor reisuren.

Hoewel de geharmoniseerde cao’s pas op 30 december 2019 van kracht gaan, worden er al enkele wijzigingen ingevoerd per 1 september 2019. De nieuwe uitzend-cao loopt tot 31 mei 2021 en wordt nog aangevuld met afspraken over een nieuwe pensioenregeling voor uitzendkrachten.

Human Resources
Top