Millennials: voorkeur voor drukke werkplek

Millennials: voorkeur voor drukke werkplek

by Klantcontact
15 mei 2019

Meer dan de helft van generatie Z en Millennials geeft qua werkplek de voorkeur aan open kantoren, ondanks de kans op afleiding. Dat blijkt uit het onderzoek Future Workplace, uitgevoerd in opdracht van Poly. Die uitkomst is opmerkelijk, want het onderzoek toont aan dat vrijwel alle medewerkers (99 procent) afleiding op hun werkplek ervaren. Meer dan de helft stelt dat afleiding door geluid het lastig maakt om te luisteren naar of verstaanbaar te blijven bij telefoongesprekken. 76 procent van de respondenten geeft aan dat een collega de schuldige is. En hoewel dus meer dan de helft van generatie Z en Millennials de voorkeur geeft aan een werkplek in de open ruimte, ligt dat bij Gen X op 47 procent en bij babyboomers op 38 procent. Jongere medewerkers geven juist aan dat ze productiever worden als ze in een drukke omgeving werken en veel met collega’s kunnen praten. Twee derde van de babyboomers wil juist rust. Ook bijzonder is dat generatie Z vooral gebruik maakt van een koptelefoon om rust aan het hoofd te hebben terwijl bij babyboomers dat maar 16 procent is. Voor het onderzoek liet Poly ruim 5.100 mensen ondervragen uit verschillende werelddelen.

Human Resources
Top