“HR-sector is terughoudend met robots”

“HR-sector is terughoudend met robots”

by Klantcontact
7 maart 2018

“Het is een misvatting om te denken dat robotisering in HR automatisch leidt tot minder menselijk contact. Een robot kan repetitieve, vaak administratieve taken nauwkeurig uitvoeren. Denk aan cv’s selecteren, een arbeidscontract opstellen tot en met het onboardingproces. Maar voor empathie geeft een robot niet thuis. Als een sollicitant menselijk contact wenst, dan moet daar altijd ruimte voor zijn. En juist doordat de robot die administratieve taken voor zijn rekening neemt, blijft er meer tijd en focus over voor dat menselijk contact.” Dat stelt Ger Koedam, klantcontact consultant van Pegamento.

Human Resources, dat is toch mensenwerk? Die gedachte overheerst bij veel HR-verantwoordelijken. Dat HR-werkzaamheden ook bij robots in de juiste handen zijn, het lijkt een schrikbeeld voor de HR-sector, bevestigt Koedam. “De HR-sector is terughoudend op dit gebied, is bang voor het onbekende. Robotic Process Automation en Artificial Intelligence worden vaak op een hoop gegooid, maar ze vullen elkaar aan.”

Honderden cv’s

“RPA is niets meer dan een softwarelaag op bestaande softwaresystemen, die menselijke werkzaamheden kan uitvoeren. 24 uur lang honderden cv’s selecteren op basis van de gewenste competenties bijvoorbeeld of nieuwe medewerkers op de juiste manier laten landen in een organisatie. Maar ook via openbare registers en databronnen van derden op basis van persona’s targetgebieden ontdekken met potentiële kandidaten voor een vacature. Feitelijk kan een robot alle HR-werkzaamheden uit het voortraject uitvoeren, zodat de nieuwe medewerker pas op zijn eerste werkdag kennismaakt met zijn manager.”

Persoonlijk contact

Maar wil een sollicitant dat wel? Zal hij niet in een eerder stadium kennis willen maken, de organisatiecultuur willen proeven? En wat als de sollicitant van de robot een afwijzing krijgt? Zal die ter bevestiging hiervan toch niet even menselijk contact wensen? “Ongetwijfeld. Met dergelijke vormen van robotisering sluit je persoonlijk contact geenszins uit. Dat moet ook niet. Bij de afwijzing moet je meteen contactgegevens vermelden. Alles moet erop gericht zijn de kandidaat een zo goed mogelijke ervaring te bieden. De HR-manager en diens medewerkers moeten weten dat er via het gecommuniceerde kanaal een sollicitant contact kan zoeken over zijn afwijzing. Beter nog, de medewerkers moeten, zonder te zoeken in een stapel cv’s, direct het complete klantprofiel paraat hebben dat bij het inkomende telefoonnummer hoort.”

Lees ook “ROBOTS MAKEN WERKPLEK INTERESSANTER”

 

Human Resources
Top