EU onderzoekt invloed digitalisering

EU onderzoekt invloed digitalisering

by Klantcontact
10 april 2019

Digitalisering heeft invloed op de arbeidsmarkt. Dat gaat verder dan het cliche dat robots ons werk overnemen. De EU vroeg een expertgroep de invloeden in kaart te brengen. Daarbij werd ook gekeken naar vergrijzing en globalisering.

De expertgroep, die werd samengesteld uit deskundigen uit wetenschap, overheid en bedrijfsleven, publiceerde recent het rapport ‘The impact of the digital transformation on EU labour markets’.

Opvallend is dat de experts de impact van banenverlies vooral zien in het middensegment van de arbeidsmarkt. Het rapport komt echter niet met nieuwe inzichten ten aanzien van de effecten van digitalisering (waar al veel onderzoek naar is gedaan). De onderzoekers komen met zaken als een globaliserende arbeidsmarkt, het ontstaan van nieuwe banen (ux-designer), de opkomst van de online en gig-economy, en de groeiende ongelijkheid op de arbeidsmarkt (verschil freelance/contract).

Interessant wordt het als de onderzoekers ingaan op nieuwe skills die nodig zijn om mee te komen met de nieuwe tijd. Het gaat dan om digitale skills (data-skills, software skills) maar ook om de andere kant: soft skills zoals empathie, je kunnen verplaatsen in de context van een ander. Daarbij wijzen de onderzoekers onder andere op de noodzaak van ‘leervermogen’: werkenden zullen zich steeds vaker moeten aanpassen aan veranderende omstandigheden. Daarom wijzen de onderzoekers op het belang van flexibilisering van leerprocessen (denk aan e-learning MOOC’s, courseware, informele trainingsvideo’s). Daarbij pleiten ze voor het optuigen van een Europese ‘persoonlijke digitale leeromgeving’.

Ook pleiten de onderzoekers voor een betere balans tussen klassieke en nieuwe arbeidsrelaties (ofwel: het standaardarbeidscontract en flexibele werkrelaties). De EU vindt dat mensen met een niet-standaard-arbeidsovereenkomst beter moeten worden beschermd tegen ziekte en werkloosheid.

Human Resources
Top