DNB start publiekscampagne rondom PSD2

DNB start publiekscampagne rondom PSD2

by Klantcontact
11 maart 2019

De Nederlandsche Bank (DNB) start vandaag met een publiekscampagne rond de invoering van PSD2 onder de slogan ‘U beslist’. De campagne is bedoeld om meer bekendheid te geven aan de nieuwe mogelijkheden om anderen toegang te geven tot de bankrekening. Die toegang wordt mogelijk nu ook in Nederland de wetgeving van kracht is geworden die volgt uit de nieuwe Europese betaalrichtlijn PSD2. Deze nieuwe richtlijn is 19 februari jl. ingegaan.

Niet-bancaire dienstverleners met een vergunning en banken kunnen via internet of bij het internetbankieren de rekeninghouder vragen om betalingen te mogen doen vanaf diens bankrekening, en om inzage te mogen krijgen in diens betaalgegevens. Doel van de richtlijn is het stimuleren van de innovatie en concurrentie op de Europese betaalmarkten.

DNB lanceert de campagne namens het Maatschappelijk Overleg betalingsverkeer (MOB), waarin partijen zijn verenigd die in Nederland betrokken zijn bij het retail-betalingsverkeer, zoals de banken, organisaties in de detailhandel en consumentenorganisaties. Met de campagne willen zij bevorderen dat de rekeninghouder een weloverwogen beslissing neemt als er een vraag komt om toegang te geven tot een bankrekening. Verwacht wordt dat de nieuwe mogelijkheden zullen leiden tot nieuwe producten en aanbiedingen via de bankrekening.

De nieuwe diensten mogen worden aangeboden door niet-bancaire partijen die hiertoe een vergunning hebben gekregen van de toezichthouder DNB of één van de andere toezichthouders in de EU en door banken. Het toezicht op de privacy-aspecten van de nieuwe dienstverlening wordt in Nederland gehouden door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Deze set van regels wekt de indruk dat de consument over zijn of haar eigen data gaat. Maar onderzoek van Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico voor De Groene Amsterdammer en Follow the Money toont aan dat ook als klanten daarvoor géén toestemming geven, rekeninginformatie toch in handen kan komen van bedrijven die handelen in financiële data.

Customer Experience, Technologie
Top