1 op de 5 nieuwe werkplekken voldoet niet aan wens werknemer

1 op de 5 nieuwe werkplekken voldoet niet aan wens werknemer

by Klantcontact
18 oktober 2019

Uit het meest recente onderzoek van Leesman blijkt dat een op de vijf nieuwe werkplekken niet tegemoetkomt aan de behoeften van de medewerkers. Voor ‘The Workplace Experience Revolution Part 2: Do new workplaces work’ analyseerde Leesman de mening van 84.158 werknemers werkzaam in 346 gebouwen na een verhuizing of renovatie. Hierdoor kon Leesman onderzoeken wat ervoor zorgt dat werkplekveranderprojecten slagen of juist mislukken.

De uitkomsten betwisten de vaak genoemde statistiek van McKinsey die stelt dat “70 procent van de verandermanagementprojecten faalt”. Want wat blijkt, volgens de respondenten biedt 41 procent van de nieuwe werkomgevingen een exceptionele werknemerervaring, heeft 40 procent zijn potentieel nog niet gemaximaliseerd en stelt slechts 19 procent de medewerkers teleur.

Het onderzoek onthult verder dat 67 procent van de respondenten die werkzaam zijn in een nieuwe werkomgeving van mening is dat die omgeving hen in staat stelt om productief te werken. Andersom betekent dit ook dat een op de drie respondenten vindt dat zijn nieuwe werkomgeving hem niet in staat stelt om productief te zijn.

Over het geheel genomen blijken werkplekveranderprojecten succesvol te zijn op het gebied van samenwerken. ‘Geplande vergaderingen’ scoren 87 procent tevredenheid, ‘informele sociale interactie’ 84 procent en ‘toegankelijkheid van collega’s’ 72 procent.

Nieuwe werkplekken schieten daarentegen tekort in het ondersteunen van individueel geconcentreerd werken. De werknemertevredenheid over ‘privégesprekken’ in de nieuwe werkomgevingen behaalt slechts een score van 59 procent. De tevredenheid over het ‘geluidsniveau’ is, met een score van slechts 33 procent op de Leesman Index voor nieuwe werkomgevingen, het laagst.

De data laten zien dat noch flexibele, noch vaste werkplekken het succes van een veranderproject garanderen. Het draait allemaal om het bieden van de juiste omgeving voor de juiste activiteiten. Werknemers met minder complexe rollen bijvoorbeeld ervaren minder vooruitgang bij werkplekveranderprojecten dan respondenten met meer complexe rollen.

Het Leesman-rapport toont aan dat een groeiend aantal organisaties begrijpt dat verschillende werknemers verschillende activiteiten hebben uit te voeren. Als gevolg hiervan creëren zij gevarieerdere werkplekken. De data laten echter ook zien dat organisaties bij het verwezenlijken van meer variatie het risico lopen dat dit ten koste gaat van werknemers die hun werk hoofdzakelijk alleen en geconcentreerd aan een bureau moeten doen.

Met wereldwijd 622.034 respondenten verdeeld over 4.378 gebouwen is de Leesman Index de grootste benchmark ter wereld voor het meten van de beleving van de werkomgeving. Leesman legt de relatie tussen de werkomgeving enerzijds en productiviteit, welbevinden en trots van medewerkers anderzijds. 

Download het volledige rapport: ‘The Workplace Experience Revolution Part 2: Do new workplaces work’ (Leesman)

Human Resources

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Top