Gamification vs. Serious Games

by Klantcontact

Gamification vs. Serious Games

by Klantcontact

by Klantcontact

Plaatje_Serieus_Game_vs_gamificationGamification en serious games… Twee begrippen die verwant zijn aan elkaar maar toch echt een andere betekenis hebben. Wie is wie en wat is wat? Fouten worden snel gemaakt tijdens de uitleg van de verschillende begrippen, maar ook de interpretatie van het woord kan voor verwarring zorgen. In deze blog zal ik de verschillen verhelderen.

Wat hebben ze dan wel gemeen?

Ondanks dat gamification en serious games vaak met elkaar worden verward, delen ze een aantal grote gelijkenissen. Ten eerste zijn serious games ’serious business’, net als gamification buiten Europa al trending en binnen Europa sterk in opkomst. Ze zijn beide gebaseerd op games, maken gebruik van de denkwijze achter games en tijdens de ontwikkeling wordt er vooral gekeken vanuit het perspectief van een game designer. Maar de grootste gelijkenis is dat hun hoofddoel niet op het gebied van vermaak ligt, wat bij gamen wel zo is. Gamification en serious games zetten game elementen in om een non-entertainment doel te behalen. Maar ondanks deze grote gelijkenissen zijn er nog veel meer grote verschillen tussen de twee begrippen.

Serious games

Een serious game wordt ook wel een non-entertainment game genoemd, een spel dat niet puur voor het vermaak is ontwikkeld. Bij een serious game wordt de werkelijke situatie zo realistisch mogelijk nagebootst, in de vorm van bijvoorbeeld een videogame, rollenspel of simulatie. Het kan er uitzien als een game en voelen als een game, maar een nuttige toepassing staat bij een serious game centraal en deze kan zeer uiteenlopend zijn. Van educatie door middel van een videogame tot bewustwording in de vorm van een rollenspel. De games zijn praktijkgericht en door toevoeging van game elementen wordt er op een uitdagende manier iets geleerd of overgebracht. Ze worden dan ook veel ingezet voor voorlichting, educatie en training. Binnen Nederland terug te zien op gebieden als onderwijs, defensie en veiligheid, gezondheidszorg en mobiliteit. Doordat de werkelijkheid wordt nagebootst, krijgt de deelnemer de kans om risico’s te nemen en fouten te maken die hij in de werkelijkheid zou vermijden. De fouten hebben geen directe consequenties voor zijn werkprestaties want het speelt zich af buiten de werksetting. En naarmate de situatie realistischer is nagebootst, wordt ook de kans groter dat de deelnemer de verworven kennis of vaardigheden in de praktijk zal toepassen. Een serious game is tijdelijk van aard. De game wordt gespeeld en ook weer afgesloten.

America’s Army: meest breed ingezette serious game

Een van de bekendste en grootste voorbeelden van een serious game is: America’s Army. Deze game werd ontwikkeld in opdracht van het Amerikaanse Ministerie van Defensie en bootst, in een videogame, een militaire carrière na om jongeren te motiveren zich aan te sluiten bij het Amerikaanse leger. In de game dient de speler eerst een aantal stevige trainingen af te ronden voordat deze zich kan uitleven op een missie. Al spelend wordt duidelijk wat je te wachten staat als je je aansluit bij het leger. Drie jaar na lancering in 2002 stonden er zes miljoen online spelers geregistreerd. De game is inmiddels overgekocht door een spelontwikkelaar en kan op www.americasarmy.com online worden gespeeld.

Gamification

Waar een serious game een uitgewerkte game betreft, is gamification het inzetten van speltechnieken in een non-game context. Je pakt dus facetten uit een spel en voegt deze toe aan bijvoorbeeld de werkvloer. Je kunt punten toevoegen, badges, leaderboards, missies, quests en gebruik maken van sociale interactie. De game elementen worden verweven met de bedrijfsprocessen. Dit alles is gebaseerd op de psychologie die achter games schuil gaat, denkende aan autonomy, mastery, purpose en relatedness. Het gaat om mensen via beloning intrinsiek te motiveren en betrokken te krijgen. Gamification is evenals een serious game ook breed inzetbaar. Het wordt veel gebruikt door bedrijven voor marketingdoeleinden om klanten aan hun merk te binden, om de betrokkenheid bij personeel te vergroten en gedragsverandering in bedrijfsprocessen te bewerkstelligen. Gamification is niet een op zichzelf staand spel. Een belangrijk verschil tussen een serious game en gamification is dat een serious game de werkelijkheid nabootst, het maakt een spel van de werkelijkheid. Terwijl gamification van de werkelijkheid een spel maakt. Een spel dat zich afspeelt binnen de werksetting. Door alleen de dagelijkse werkzaamheden uit te voeren bevindt de werknemer zich al in de game en speelt hij mee.

3 x 3 = 9

In een eerdere blog gaf ik al een aantal voorbeelden van gamification, maar ik ga nu een voorbeeld schetsen dat op een hele simpele wijze de bedoeling van gamification uitlegt. Namelijk de stickertjes die we vroeger, en ook nu nog, kregen voor het uit ons hoofd leren van het tafeltje van 3. Of welk ander getal tussen de 0 en de 10 dan ook. Simpelweg het belonen van dit taakje met een stickertje, dat is gamification.

De belangrijkste verschillen op een rij:

  • • Serious games maken gebruik van complete speltoepassingen
  • • Gamification gebruikt spelelementen in een bestaand proces
  • • Serious games maken een spel van de werkelijkheid
  • • Gamification maakt van de werkelijkheid een spel
  • • Serious games spelen zich af buiten de werksetting
  • • Gamification speelt zich af binnen de werksetting
  • • De effecten van serious games zijn fictief
  • • De effecten van gamification hebben een directe invloed op de werkelijke bedrijfsprocessen

Chris van den Berg

Noot van de redactie: Chris verzorgt op woensdag 2 april een sessie voor de Expertgroep HR van de KlantenService Federatie over de toepassing van Gamification en Serious Gaming op HR processen binnen contact centers, zoals selectie, e-learning en performance management. Aanmelden voor deze sessie kan via deze link naar de website van de KlantenService Federatie

Human Resources, Technologie
Top