Duurzaamheid is kansen creëren

by Klantcontact

Duurzaamheid is kansen creëren

by Klantcontact

by Klantcontact

shutterstock_132181055Doel Business Improvement zijn duurzame resultaten

Binnen onze sector van customer service staat Business Improvement (BI) bovenaan onze prioriteitenlijst, is mijn ervaring, Iedere organisatie is er mee bezig of eist het van haar partners. BI zijn veranderingsprojecten op strategische niveau tot verbeterprojecten op operationeel niveau. BI koppelen we doorgaans aan kwaliteitsverbetering en kostenverlaging, maar ook thema’s als milieu en veiligheid horen tot de mogelijkheden. BI kan betrekking hebben op producten, diensten, processen, organisaties, ketens en netwerken van organisaties. Door BI is de doelstelling altijd op langere termijn, significante verbeteringen aan te brengen, dus een vorm van duurzaamheid.

MVO-onderzoek Strategic Decisions Monitor KlantInteractie Research Centrum

In het kader van de Participatiewet is MVO ook voor ons een urgent onderwerp aan het worden. Voor iedere organisatie met meer dan 25 medewerkers geldt de Participatiewet, er dienen extra werkplekken te worden gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Want tussen nu en 2017 moeten organisaties met meer dan 25 medewerkers zo’n 14.000 extra werkplekken voor deze groep creëren. Wordt dat doel niet gehaald, dan treedt de Quotumwet in werking. Afgelopen zomer onderzocht de Stichting Klantinteractie Research Centrum dit thema via hun Strategic Decisions Monitor (maandelijkse online enquête). Ik heb daaraan meegedaan en de resultaten vind ik interessant. 61% van de respondenten gaf aan dat zij inhoudelijk bekend zijn met de Participatiewet. Dat is niet veel, gezien het feit dat alle contact centers al meer dan 25 mensen groot zijn. Positief was om te zien dat in ±40% van de contactcenters nu al medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt worden geplaatst. 71% gaf aan MVO-Initiatieven voor het welzijn van de medewerkers (bijv. gratis fruit en fitness) in te zetten. Dat klinkt logisch binnen onze sector waarin personeel je grootste kapitaal is. Volgens de respondenten heeft dit een positieve invloed op de betrokkenheid en tevredenheid van de medewerkers en het imago van de organisatie.

‘BI is hot & MVO not’

Opvallend vind ik het hoe we onder de druk van de 3K’s (klant, kosten, kanalen) over elkaar heen struikelen voor het beste BI-plan, liefst in lijn met bv. Lean, terwijl MVO als laatste wordt gekozen tijdens de gymles. De doelstellingen en resultaten kunnen namelijk gelijk oplopen, en dat blijkt na enig onderzoek, verrassend genoeg ook actief gestimuleerd te worden. Met de Europees Sociaal Fonds (ESF) subsidieregeling wil het Agentschap SZW namelijk de duurzame inzetbaarheid van personeel vergroten door organisaties hierin te ondersteunen met gelden.

Wat me opvalt is dat partijen binnen de contact center sector redelijk bekend zijn met deze subsidieregeling, vooral de verantwoordelijken vanuit HR. Maar onze sector lijkt nog niet haantje de voorste te zijn om de subsidie te bemachtigen. Dat bevreemdt mij, wanneer de meest voorkomende reden om projecten op te schorten het aanwezige budget (of beter het ontbreken van) is, dan is bij toekenning van de ESF subsidie nu het moment om dat BI of MVO programma door te voeren wat belangrijk maar niet urgent is.

Om hier een actieve rol in te nemen, hebben wij een analyse gemaakt van onze verbeterprogramma’s die worden ingezet ten behoeve van BI op de thema’s van ‘duurzame inzetbaarheid’. Want vanuit deze regeling zijn namelijk de projectkosten subsidiabel. Wat blijkt is dat een groot aantal van onze programma’s aansluit aan bij de subsidiabele thema’s:

 1. Bedrijfs-of organisatiescan
 2. Periodiek onderzoek duurzame inzetbaarheid werknemers
 3. Gezond en veilig werken
 4. Leercultuur voor werknemers
 5. Aanpassen organisatie van het werk
 6. Interne en externe mobiliteit
 7. Flexibele werkcultuur
 8. Arbeidstijdenmanagement

 ‘MVO is hotter’

We zijn op dit moment bezig met de ondersteuning, advies, referenties en casebeschrijvingen voor de aanvraag van een subsidie voor een opdrachtgever. Daarmee verdienen wij onze kosten bijna geheel terug, plus we realiseren meer resultaat en draagvlak binnen de organisatie via het MVO project. Externe expertise kan ingezet worden op de volgende onderwerpen :

 • Begeleiding van het subsidieaanvraagproces bij het Agentschap SZW;
 • Projectplan en Statement of Work voor de gekozen oplossingsrichting;
 • Uitvoering van het gekozen project;
 • Begeleiding, monitoring en rapportage conform de richtlijnen van het ESF door het Field Management van de externe specialist.

Er is maar liefst 22 miljoen euro beschikbaar om actief aan de slag te gaan om personeel productief, gemotiveerd en gezond aan het werk te houden. Tot en met 13 november 2015, 17:00 uur is het mogelijk een aanvraag in te dienen voor een subsidieregeling.

In de benen

Daarom een oproep via dit medium. Ik ben nieuwsgierig naar de cases die ingediend zijn en de terugkoppeling die vanuit het Agentschap SZW volgt. Daarnaast een aanbod aan iedereen die zich voelt zoals ik dat met pensioenen heb (daar moet ik een keertje tijd voor nemen…….); wij helpen u graag om een aanvraag in te dienen. U heeft tot en met 13 november 2015 de tijd en dat is met het oog op de deadlines die we elkaar normaliter opleggen meer dan haalbaar. Dus pak deze kans en maak een duurzaam verschil.

Nicole van den Heuvel, Commercieel Directeur bij Ferment Management

Bronnen:

Kirc SDM Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (http://bit.ly/1Lzobwx )

https://www.agentschapszw.nl/subsidies/duurzame-inzetbaarheid-esf-2014-2020

Human Resources
Top