Search Results for: cnv

“Een rapportcijfer voor de klanttevredenheid zegt te weinig” – Elise Foppen, CNV Vakmensen

Een lidmaatschap van een vakbond is de laatste jaren minder vanzelfsprekend geworden. Het collectief is van minder belang en individuele leden verwachten nu aantoonbare toegevoegde waarde. Vakbonden moeten hard aan de slag met ledenbinding en ledenbehoud. Werk aan de winkel dus voor Elise Foppen, Manager Klantbeleving bij CNV Vakmensen. Inmiddels beseft de organisatie dat ledenbehoud […]

CNV: callcenters moeten extra werktijd netjes gaan uitbetalen

Callcenters die van hun werknemers eisen dat ze 10 tot 20 minuten eerder starten met werken, moeten die ‘pré-werktijd’ gaan uitbetalen. Dat vindt CNV Vakmensen, verwijzend naar een uitspraak van de rechtbank in Roermond. De kantonrechter oordeelt namelijk in een ontslagkwestie dat een bedrijf dat van zijn werknemers eist om standaard 10 minuten voor de […]

CNV-onderzoek: thuiswerker vaker last van fysieke klachten

Vakbond CNV heeft onderzoek laten uitvoeren naar fysieke gezondheidsklachten bij thuiswerkers. Vier op de tien mensen geeft aan vaker last van klachten te hebben sinds zij structureel thuiswerken. Ruwweg eenzelfde deel geeft aan niet te beschikken over een ergonomisch verantwoorde werkplek. Ruim een derde weet niet precies wat een goede lichaamshouding is tijdens het werken. […]

CNV wil ‘blijfbonus’ in nieuwe callcenter-cao

Werknemers in de callcenterbranche zouden een ‘blijfbonus’ van 100 euro moeten krijgen voor elk half jaar dat ze in dienst zijn. Dat is althans het voorstel van CNV Vakmensen, de bond die gaat over werknemers in de facilitaire contactcenters. Met een blijfbonus kunnen callcenterbedrijven hun werknemers belonen voor hun loyaliteit en hen stimuleren om langer […]

FNV, CNV en Qlix leggen kaarten voor nieuwe cao op tafel

Vakbonden FNV, CNV en Qlix maken zich op voor de onderhandelingen in de aanloop naar een nieuwe cao voor facilitaire contactcenters. Volgens vakbondsonderhandelaar Elly Heemskerk van FNV moet er wat gebeuren aan het salaris, de pensioenregeling en de eindejaarsuitkering. Van Heemskerk geeft in een gesprek met dagblad Trouw aan dat ze met zo’n honderd medewerkers […]

CNV verdedigt slechte dienstverlening overheid

7 september 2016 – Vakbondsman Patrick Fey van het CNV neemt het op voor de ambtenaren. Aanleiding zijn de uitspraken van de Nationale Ombudsman na een peiling onder 500 mensen weinig van het ambtenarenkorps heel liet. Er kwam onder meer uit dat veel mensen zich ergeren aan de overheid. De grootste ergernis is dat ambtenaren niet altijd […]

Trends en uitdagingen voor klantcontact in 2021 (deel 2)

Wat komt er volgens Klantcontact.nl op de agenda van contactcentermanagers in 2021? We zetten in twee artikelen de belangrijkste voorspellingen en trends voor 2021 op een rijtje. In dit tweede deel aandacht voor automatisering, productiviteitsproblemen, reorganisaties en coronavaccinatie-beleid. Trend 5. Versnelling automatisering Met een krappe arbeidsmarkt, een hoog verloop, toenemende complexiteit in klantenserviceprocessen en toenemende […]

Nieuwe cao voor klantcontact medewerkers contactcenters

De Werkgeversvereniging Facilitaire Contactcenters (WFC) heeft met de vakbonden FNV, CNV Vakmensen en Qlix een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor klantcontactmedewerkers. In de nieuwe overeenkomst zijn onder meer afspraken vastgelegd over een hoger salaris, een thuiswerkvergoeding en doorgroeimogelijkheden. De cao Facilitaire Contact Centers gaat met terugwerkende kracht in op 1 oktober 2019 en […]

“Callcenter is schrikbeeld lokale Rabobankmedewerker”

Het plan van Rabobank om versneld filialen te sluiten, leidt tot veel onrust onder werknemers. Bij vakbonden CNV Vakmensen en FNV kwamen donderdag tal van telefoontjes binnen van bezorgde medewerkers die vrezen voor hun baan of overplaatsing naar voor hen minder aanlokkelijke onderdelen van de bank. Ook het callcenter wordt daarbij genoemd. Dat schrijft het […]

FNV start campagne “Voor14” voor aanpassing minimumloon

Vakbond FNV heeft een campagne opgestart waarmee de bond wil pleiten voor een minimum-uurloon van 14 euro, onder meer voor het werk in contactcenters. Op dit moment is het minimumloon 9,70 euro. FNV Callcenters stelt in de eigen nieuwsbrief ‘zich te hebben aangesloten bij de actiegroep Voor 14’, hoewel dit Voor14 een initiatief van vakbond […]

Top