Klantcontact.nl: het online vakmedium voor de klantcontactprofessional

Klantcontact.nl is een online vakmedium op het gebied van klantcontact en customer experience. Klantcontact publiceert over klantcontactmanagement, technologie, arbeidsmarkt, sales, service en marketing. Klantcontact.nl brengt dagelijks nieuws en achtergrondartikelen over ontwikkelingen, trends en visies.
Het vakmedium is opgezet in 2013 door Fun Zeegers (SkyWalker). Klantcontact.nl wordt sinds 1 maart 2019 uitgegeven door Erik Bouwer.

Sponsors en contentpartners

Klantcontact.nl biedt ruimte voor bijdragen vanuit zowel de vraag- als de aanbodzijde van de klantcontactsector. Klantcontact.nl werkt hiertoe samen met sponsors en contentpartners. Contentpartners zijn toonaangevende spelers in de markt van klantcontact en customer experience. Contentpartnerships zijn maatwerk-samenwerkingsverbanden die leiden tot relevante en actuele artikelen, cases, interviews, best practices en opiniestukken. De inhoudelijke kwaliteit van content wordt bewaakt door de redactie. Klantcontact.nl streeft naar een gelijkmatige verdeling van contentpartners over kennisdomeinen.

Sponsors en contentpartners kunnen de op Klantcontact.nl gepubliceerde content doorplaatsen op de eigen website.

Meer weten?

Wilt u bijdragen aan kennisdeling op Klantcontact.nl, neem dan contact met ons op voor meer informatie.


LEAVE A COMMENT