Privacy opgeven? Alleen voor de juiste beloning

Consumenten zijn bezorgd dat bedrijven misbruik maken van de locatiegegevens die zij verzamelen. In ruil voor de juiste beloning zijn zij echter bereid om hun privacy op te geven. Bij deze afweging tussen privacy en bepaalde (financiële) voordelen komen nogal grote regionale verschillen naar boven. Dit blijkt uit een internationaal privacy-onderzoek van HERE Technologies. Aan dit onderzoek hebben 8.000 mensen in acht landen deelgenomen, waaronder 1.007 Nederlanders.

Veel respondenten gaven aan de toegang tot hun locatiegegevens te beperken, maar deelden onbedoeld meer dan zij dachten. Ook blijkt dat er een sterk gebrek aan vertrouwen is in gegevensverzamelaars, waaronder ook nieuwe diensten als autonome auto’s en drone-leveringen.
Ondanks dit gebrek gaven de respondenten aan dat zij openstaan om locatiegegevens te delen wanneer apps en dienstverleners transparant zijn over wat er met de locatiegegevens gebeurt. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat Nederlanders liever locatiegegevens delen voor financiële voordelen dan voor een toename van verkeersveiligheid.

Onbedoeld gedeeld

Vandaag de dag heeft slechts 20% van de mensen het gevoel dat ze volledige controle hebben over hun persoonlijke locatiegegevens. En 44% van de respondenten deelt onbedoeld locatiegegevens met apps en serviceproviders, ondanks pogingen om de toegang te beperken. Zo’ n 76% van de mensen voelt zich kwetsbaar door hun locatiegegevens te delen.

Minst bereid

Uit het onderzoek blijkt ook dat Nederlanders tot de mensen behoren die het minst bereid zijn hun locatiegegevens te delen. Slechts 18% van de respondenten gaf aan vaak of altijd locatiegegevens te delen. Echter, slechts 12% van de Nederlanders weet na het delen van de locatiegegevens wat er precies met deze gegevens gebeurt.
Onvoldoende controles voor het beheer van persoonsgegevens, in combinatie met een gebrek aan transparantie van apps en dienstverleners, zijn de belangrijkste redenen waarom de respondenten het gevoel hadden dat er misbruik werd gemaakt van hun vertrouwen.

Meer bevindingen

 • Ongeveer 65% van de mensen heeft zijn locatiegegevens minstens één keer gedeeld met een app of dienstverlener.
 • Nederlanders zijn, op Japanners na, het minst bereid om hun locatiegegevens te delen.
 • Hoewel de overgrote meerderheid zich grote zorgen maakt over het delen van zijn locatiegegevens, houdt zij zich niet actief bezig met de desbetreffende instellingen op hun apparaten.
 • Minder dan een vijfde vertrouwt in wet- en regelgeving tegen misbruik van hun locatiegegevens.
 • Minder dan een vijfde vertrouwt erop dat diensten die hun locatiegegevens verzamelen, hun gegevens op de juiste wijze zullen verwerken.

 

Van de vele voordelen die het delen van locatiegegevens oplevert, scoort de veiligheid van auto’s het hoogst: ongeveer 73% van de mensen zegt dat ze locatiegegevens in zo’ n scenario willen delen. Ook scoorden diensten hoog die mensen in staat stellen geld te besparen of kortingen en beloningen te verwerven.

Geen vertrouwen

Dr. Peter Kürpick, Chief Platform Officer bij HERE Technologies: “Mensen delen locatiegegevens met app-providers vanwege de vele voordelen, of het nu gaat om thuisbezorging van voedsel, een taxi bestellen of het maximale uit social media halen. Maar velen voelen zich ongemakkelijk bij het delen van locatiegegevens. Het gebrek aan vertrouwen is vandaag de dag al problematisch. Het zal alleen maar verergeren als privacy-praktijken gedomineerd zouden blijven door een click-to-consent benadering.”

Nederlanders pragmatisch

De ondervraagden voor het onderzoek kwamen uit Australië, Brazilië, Frankrijk, Duitsland, Japan, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Hieruit kwamen de volgende karakteristieken per land naar voren:

 • Australische consumenten zijn terughoudend in het delen van locatiegegevens en maken zich meer dan gemiddeld zorgen over het gebrek aan transparantie.
 • Brazilianen zijn het meest enthousiast over het delen van locatiegegevens, vooral binnen de context van sociale media.
 • Frankrijk is het land waar de ‘privacyparadox’ het duidelijkst tot uiting komt – met mensen die zich grote zorgen maken over hun privacy, maar minder geneigd zijn om hier iets aan te doen.
 • In Duitsland is veiligheid van het grootste belang als het gaat om het delen van locatiegegevens. Duitsers beperken de toegang vaker en delen locatiegegevens met minder apps dan het mondiale gemiddelde.
 • De consumenten in Japan zijn het meest bezorgd en beperken de toegang vandaag de dag sterk, maar zij zijn bereid te delen voor meer gemak en tijdwinst.
 • Nederlanders zijn pragmatisch in hun gedrag en waarderen gepersonaliseerde diensten en grotere controle.
 • Britse consumenten zijn het minst beperkend in hun gedrag en minder bezorgd dan anderen.
 • Amerikanen vertrouwen taxibedrijven van alle soorten meer met hun locatiegegevens dan hun overheid.