Klachten over AVG

Meer dan 600 privacyklachten over AVG

Sinds de invoering van de nieuwe Europese privacywetgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), op 25 mei hebben meer dan 600 mensen een privacyklacht ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

De AP heeft de eerste 400 klachten geanalyseerd. Het grootste deel van de klachten gaat over bedrijven (87%); de rest over overheidsinstanties. Wat zijn de problemen?

  • Persoonsgegevens zijn online niet te verwijderen (een derde van de klachten gaat hierover);
  • Persoonsgegevens mogen niet worden ingezien;
  • Persoonsgegevens worden ongewenst verstrekt aan derden.

De toezichthouder heeft alle klachten in behandeling en geeft hier twee keer per jaar uitsluitsel over. 84 van de ontvangen klachten zijn grensoverschrijdend. Een deel van deze klachten wordt doorgeleid naar een van de andere Europese privacytoezichthouders.

Privacyrechten

Volgens de AP is niet iedereen zich bewust van zijn privacyrechten. Voorbeelden hiervan zijn: het recht om in te zien welke persoonsgegevens een organisatie van je heeft. Die rechten zijn onder de AVG uitgebreid met het recht om je gegevens mee te nemen (dataportabiliteit) en het recht dat organisaties je persoonsgegevens moeten wissen als je erom vraagt (vergetelheid).

Lees ook AVG-CHECK MET KSF-TOOLRELATED POSTS