reageer op dit artikel

CybersecurityMinister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus heeft het startschot gegeven voor een alliantie met het Nederlands bedrijfsleven en de wetenschap. Doel van de samenwerking is Nederland digitaal veilig te maken. Dat is geen overbodige luxe, zo bleek recent weer bij ABN Amro en de Rabobank. Volgens het Ministerie van Justitie en Veiligheid is digitale veiligheid slechts mogelijk door samen te werken met de private sector.

“We zien al veel mooie initiatieven van bedrijven om Nederland digitaal veilig te maken. Het groot-helpt-klein-principe, het versterken van de digitale veiligheid van de gehele bedrijfsketen of simpelweg bieden van voorlichting aan MKB. De alliantie moet al deze initiatieven verankeren in Nederland, zodat deze zich als een olievlek over Nederland verspreidt”, stelt Grapperhaus.

Publiek en privaat

Met de vorige maand gepresenteerde Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA) zet het kabinet in op versterking van deze samenwerking door inrichting van een landelijk dekkend stelsel van samenwerkingsverbanden op het gebied van cybersecurity. Door het opzetten van de nieuwe Nederlandse cybersecurity-alliantie verbinden publieke en private partijen zich om de maatregelen uit de NCSA vorm te geven.

De NCSA valt uiteen in zeven ambities die cybersecurity moeten garanderen:

  • Nederland heeft zijn digitale slagkracht op orde.
  • Nederland draagt bij aan internationale vrede en veiligheid in het digitale domein.
  • Nederland loopt voorop in het bevorderen van digitaal veilige hard- en software.
  • Nederland beschikt over weerbare digitale processen en een robuuste infrastructuur.
  • Nederland werpt door middel van cybersecurity succesvol barrières op tegen cybercrime.
  • Nederland is toonaangevend op het gebied van cybersecurity kennisontwikkeling.
  • Nederland beschikt over een integrale, publiek-private aanpak van cybersecurity.

Aan de nieuwe alliantie nemen vanuit het bedrijfsleven en wetenschap de volgende personen deel: Joost Farwerck (KPN), Inge Phillips (Deloitte), Jos Nijhuis (Schiphol), Erik Akerboom (Nationale Politie), Dick Schoof (NCTV), Rob Bertholee (AIVD), Tineke Netelenbos (ECP), Lousewies van der Laan (ICANN), Herna Verhagen (PostNL), Wiebe Draijer (Rabobank) en Hans de Boer (VNO-NCW).

Lees ook NEDERLAND OP 17E POSITIE IN RANGLIJST CYBERSECURITY

 

 

Close
Go top